Äldre

Vi skall kunna lita på kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten skall vara tillräckligt hög för att upprätthålla den höga kvalitén och en fullgod arbetsmiljö.

Miljöpartiet vill

  • att samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukvård hela tiden förbättras. Kommunikationen dem emellan ska vara enkel och friktionsfri så att exempelvis över- och felmedicinering aldrig inträffar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: