Demokrati

Lyssna

Den gröna rörelsen är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör vårt samhälle bättre. Våra gemensamma angelägenheter skall hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut. Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att vara delaktiga. Vi vill ha en verkligt levande demokrati, inte bara val var fjärde år.

Vi vill:

  • föra dialog kring ett breddat demokratiskt engagemang
  • verka för en bättre kommunikation mellan medborgare och kommun
  • att föreningar som tar ett aktivt samhällsansvar ska stöttas

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Helvetica}

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: