Lika villkor

Lyssna

Våra mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, härkomst eller inkomst. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet, bidrar till samhällets utveckling och ökar kommunens attraktionskraft. Kommunen som arbetsgivare skall vara en förebild när det gäller allas lika värde. Skolan har ett särskilt ansvar när det gäller vilka värderingar som formas i samhället.

  • Vi kommer att verka för att ett arbete med normer och normsättning påbörjas i skolorna i kommunen under kommande mandatperiod. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: