Lika villkor

Våra mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, härkomst eller inkomst.

Miljöpartiet vill

  • verka för att ett arbete med normer och normsättning påbörjas i skolorna i kommunen under kommande mandatperiod.

Lika villkor

Våra mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, härkomst eller inkomst. En mer jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet, bidrar till samhällets utveckling. Kommunen som arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller allas lika värde. Skolan har ett särskilt ansvar när det gäller vilka värderingar som formas i samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: