Omsorg

Omsorg

Omsorg i vår kommun är omsorg om våra äldre, men också omsorg om vår personal. Vi skall kunna lita på kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten skall vara tillräckligt hög för att upprätthålla den höga kvaliteten och en fullgod arbetsmiljö. Tillämpningen av hälsoscheman är inte hållbart och slår hårt mot många som arbetar inom vården. Det kan i sin tur få negativa konsekvenser för de som är i behov av vård. Hälsoscheman omöjliggör återhämtning, har försämrat arbetsvillkoren markant och har dessutom inget stöd i forskningen.

Ofrivillig ensamhet är ett stort problem i Sverige. En ny undersökning visar att sex procent svenskarna känner sig ensamma. Vi vill att kommunen inleder ett strukturerat arbete för att vända trenden.

Kommunikationen med vårdtagaren och mellan olika vårdgivare ska vara enkel och friktionsfri så att exempelvis felmedicinering aldrig inträffar.

  • Samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukvård behöver förbättras så att patienten alltid står i centrum
  • Strukturerat arbete mot ofrivillig ensamhet
  • Bort med hälsoschema för personalen

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter