Demokrati och föreningsliv

Demokrati och föreningsliv

Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör vårt samhälle bättre. En levande demokrati, inte bara val var fjärde år. Ett sätt att skapa större delaktighet mellan valen kan vara att införa medborgarförslag. Medborgarförslag finns redan idag i en majoritet av Sveriges kommuner och innebär att alla som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att lämna in förslag som berör frågor inom kommunens ansvarsområde. Ett förslag som har tillräckligt stort stöd hos
medborgarna tas sedan upp av ansvarig nämnd.

Att driva föreningar på ideell basis är en stor del av den demokratiska verksamheten. Föreningar som mottar stöd, bidrag och tjänster från Hylte Kommun ska stå upp för alla människors lika värde och demokratiska värderingar. För att föreningslivet ska kunna blomstra och utvecklas behövs jämlika incitament för att driva föreningar och ett stort intresse hos kommunen för att bistå när så är möjligt. Det finns en utredning kring de ekonomiska förhållandena för föreningar i Hylte kommun som visar på skillnader och det finns flera förbättringsmöjligheter inom området. För att upprätthålla ett levande föreningsliv föreslår vi att kommunens ledning startar upp ett föreningsråd där beslutande politiker bjuder in föreningarna i Hylte kommun, årligen, för att tillsammans skapa ett blomstrande föreningsliv i kommunen.

  • Inför medborgarförslag – med röstningsfunktion
  • Demokratipolicy hos föreningar som mottar kommunalt stöd
  • Underlätta för föreningar att få tillgång till lokaler
  • Starta upp ett föreningsråd i kommunen

Nyheter på Demokrati och politik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter