Turism

Turism

Hylte kommun har stora möjligheter att profilera sig som ett centrum för naturturism. Vi har stora områden med skogar och sjöar som ger utmärkta möjligheter för en hållbar turism och inkomstmöjligheter för småföretagare. Rätt utformad skapar hållbar naturturism arbete och marknadsför kommunen, inte minst som en plats att bo på.

De riktigt mörka platserna på jorden är försvinnande få och många människor har aldrig sett en stjärnbeströdd himmel. Bristen på mörker har negativa effekter för både människor och djur. Genom att skapa Sveriges första mörkerpark vill vi möta den ökande efterfrågan på naturupplevelser kopplat till mörker och sprida kunskap.

  • Verka för skapandet av Sveriges första mörkerpark enligt International Dark-sky Association standard
  • Ytterligare satsningar på vandringsleder
  • Uppmärksamma skogslandskapets värden i marknadsföringen av Halland

Nyheter på Naturturism

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter