Natur och miljö

Vi vill utveckla Jokkmokks kommun med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Vi vill att miljö genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi.

Vi vill:

  • att Jokkmokks kommun fortsatt ska vara en gruvfri kommun.

  • att fiskarnas vandringsvägar för reproduktion säkras i våra älvar och vattendrag.

  • använda skogen på ett sätt som värnar biologisk mångfald och tar hänsyn till besöksnäringens och rennäringens behov.

  • att återvinning ska vara lättillgänglig oavsett var man bor och ske i välordnade återvinningsstationer.

  • verka för en ekonomisk återbäring till kommunen av de vinster vattenkraften genererar.

  • bevara tätortsnära ströv- och skogsområden och inrätta fler kommunala naturreservat.

  • öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

  • sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter, även AB Jokkmokkshus.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: