Miljö

Vi vill utveckla Jokkmokks kommun med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Vi vill att miljö genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi.

Vi vill:

  • att Jokkmokks kommun fortsatt ska vara en gruvfri kommun.

  • att fiskarnas vandringsvägar för reproduktion säkras i våra älvar och vattendrag.

  • använda skogen på ett sätt som värnar biologisk mångfald och tar hänsyn till besöksnäringens och rennäringens behov.

  • att återvinning ska vara lättillgänglig oavsett var man bor och ske i välordnade återvinningsstationer.

  • verka för en ekonomisk återbäring till kommunen av de vinster vattenkraften genererar.

  • bevara tätortsnära ströv- och skogsområden och inrätta fler kommunala naturreservat.

  • öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

  • sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter, även AB Jokkmokkshus.

 

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter