100 steg mot en cirkulär ekonomi

Det är dags att säga hejdå till köp-och-släng-samhället. Idag presenterar regeringen Sveriges första handlingsplan för en cirkulär ekonomi.


Sverige ska ställa om. Genom samarbete mellan forskning, civilsamhälle, det offentliga och näringsliv ska vi bygga ett samhälle som klarar att leva inom planetens gränser.

Mer återvinning

Ambitionen är att staka ut vägen för en ekonomi där vi hushåller med resurser och har giftfria kretslopp.

Återvunnet material ska användas i fler produkter. Vi ska öka andelen offentliga inköp av cirkulära varor och tjänster och det ska bli enklare för hushållen att lämna in möbler och annat grovavfall så att det kan återvinnas.

Stoppa slöseriet av resurser

I planen finns också förslag för att hantera avfallsbrottsligheten som idag är ett oerhört resursslöseri.

– Vi måste minska avfallsmängderna, vi håller på att drunkna i sopor, säger Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet.

Reparera mera

Handlingsplanen ska bidra till att ändra synsätt och göra det möjligt att minska uttaget av råvara och återanvända, återvinna och reparera mera. Samhället ska ta sitt ansvar genom att ställa om ekonomin till mer hållbara lösningar.

Lämna fossilekonomin

– Äntligen finns en plan för att lämna den fossila dinosaurieekonomin bakom oss, nu ska vi minska konsumtionen och minska trycket på våra naturresurser, säger Amanda Palmstierna, riksdagsledamot och talesperson för cirkulär ekonomi (MP).

Läs mer

Relaterade nyheter

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

MP vill klimatsäkra svenska städer

Vi är de enda som har en politik i linje med Parisavtalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter