Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Idag presenterade Klimatpolitiska rådet årets granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Slutsatserna bekräftar det som experter, myndigheter och regeringens egen budget tidigare sagt. Regeringens klimatpolitik är inte bara otillräcklig. Den går åt helt fel håll. Istället för att lyssna på forskarnas nödrop har regeringen tagit Sverige från att vara en del av lösningen till att vara en del av problemet.

– Regeringens så kallade klimatpolitik är ett slag i ansiktet på både nuvarande och kommande generationer. Jag vill understryka hur allvarligt det är att bara veckan efter IPCC-rapportens nödrop om att vi måste sänka utsläppen NU, kommer den hårdaste rapporten hittills från Klimatpolitiska rådet. Svart på vitt: regeringens politik ökar utsläppen, kommenterar språkrör Märta Stenevi, MP.

Klimatpolitiska rådet, det oberoende expertorgan som årligen utvärderar regeringens klimatpolitik, sågar regeringens politik. Ingen är förvånad. Redan i december förra året underkände rådet regeringen i en debattartikel i Dagens Nyheter. En politik som minskar reduktionsplikten, gynnar bilpendling, sänker drivmedelsskatten och slopar elbilsbonusen leder till flera miljoner ton ökade utsläpp fram till år 2030, påpekade rådet. Och konstaterade sedan att Sverige inte klarar sina förpliktelser enligt vare sig sin egen klimatlag, eller i förhållande till åtaganden gentemot EU eller FN.

Regeringens politik ökar utsläppen

Idag kom Klimatpolitiska rådet med sin hårdaste sågning hittills: ”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat kommer att leda till ökade utsläpp under de närmaste åren. Sverige förlorade styrfarten, samtidigt som EU stärkte sin klimatpolitik… Att skjuta utsläppsminskningar på framtiden får betydande klimatologiska, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Nu behövs kraftfull klimatpolitik”, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i en presskommentar.

Det är djupt oroväckande att vi har en regeringen som varken bryr sig om klimatmålen eller vad den samlade forskarkåren säger. Att klimatlagen, antagen av samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, behandlas så lättvindigt underminerar tilltron till det klimatpolitiska ramverket. Det är problematiskt eftersom de breda stödet för klimatmålen och ramverket – i riksdagen, näringslivet och samhället i övrigt – är en av Sveriges största tillgångar i den pågående klimat­omställningen.

Klimatomställningen har tvärnitat

En klimatomställning, som nu stannar av medan tiden börjar rinna ut. Hur tungt dagens kritik från Klimatpolitiska rådet kommer väga för regeringen återstår att se. Tyvärr har högerns regeringsföreträdare hittills, i ord och handling, varit närmast likgiltiga inför lagens krav och faktum att Sverige inte kommer att klara klimatmålen. Det mest flagranta uttalandet kommer nog från finansminister Elisabeth Svantesson, M, som i en SvD-intervju konstaterade: ”Klarar vi inte det så klarar vi inte det.”

Klimatminister Romina Pourmokhtari, L, har försökt hålla skenet uppe och sa i samband med FN:s klimattoppmöte COP27 i höstas att: “Vi har i Sverige tack och lov kraftiga klimatlagar som konstaterar att vi ska uppnå klimatmålen. Vi ska lägga fram handlingsplaner och räkna på vilka effekter budgetar har för klimatet. Detta är sådant jag stolt kan berätta om för andra länder att vi har, och som alla partier utom Sverigedemokraterna backar upp”.

Omvärlden kritiserar Sverige

Men orden ekar tomma. Den svenska omorienteringen av klimatpolitiken, med lägre ambitioner, ökade utsläpp och öppet ifrågasättande av klimatkrisens allvar, väckte snabbt kritik på COP27. Oavsett vad klimatminister Pourmokhtari påstår, undergräver regeringens omläggning av klimatpolitiken Sveriges position i internationella klimatförhandlingar under lång tid framöver. Inte minst i EU, som har blivit en allt mer betydelsefull aktör för att genomdriva tunga och verkningsfulla beslut om klimatet, biologisk mångfald, energieffektivisering och utsläppsminskande internationella handelsregler. Oro finns redan för att Sverige, bakbundna av ett klimatförnekande och EU-kritiskt parti som SD, kommer att bromsa istället för att driva på lagstiftningsarbetet för att klara klimatmålen i Fit-for-55, unionens mål att nå 55 procents lägre växthusgasutsläpp 2030 jämfört med 1990.

Varje decimal räknas

Vad högerregeringen inte tycks begripa är att alla utsläpp räknas, eftersom varje tiondels grad uppvärmningen ökar med får så enorma konsekvenser. Det är väldigt stor skillnad på vilken värld vi får vid 1,5 och 1,7 graders uppvärmning. Varenda decimal uppvärmning kommer leda till ytterligare torka, översvämningar och svårigheter att upprätthålla grundläggande samhälleliga funktioner.

Dagens rapport bekräftar att regeringen, efter nästan sex månader vid makten, inte har någon plan överhuvudtaget för hur Sverige ska nå sina klimatmål. I regeringens egen budget står det, svart på vitt, att utsläppen till följd av regeringens politik ökar. Detta i en tid när utsläppen, överallt, måste minska. Detta är också det huvudsakliga budskapet från det klimatpolitiska rådets granskning.

Regeringen måste agera nu

Forskningen kan inte vara tydligare, nyligen släpptes IPCC:s rapport och det är ännu viktigare än vi tidigare trott att sänka utsläppen snabbt i Sverige och globalt om vi ska ha en chans att tackla klimatkrisen. Vad som krävs för att regeringen ska vakna och agera är oklart. Ett tips från sidolinjen är att göra sig fri från det klimatförnekande stödpartiets orimliga inflytande.

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter