53 viktiga klimatbeslut

Vi har fixat klimatskatt på flyg och världens mest ambitiösa klimatmål. Solceller, elcyklar och elbilar har mångdubblats. Med Miljöpartiet i regeringen har Sverige fått betyget ”bäst i världen” på klimatpolitik.

Sverige har allt att vinna på att visa ledarskap i klimatpolitiken. Det handlar inte bara om barnens framtid, utan också om livskvalitet och att leda den tekniska utvecklingen.

Med Miljöpartiet i regering är Sverige inne i en #klimatoffensiv. Här har vi samlat över femtio beslut från regeringen som vi fått till och som gör verklig skillnad.

53 viktiga klimatbeslut från Miljöpartiet i regeringen sedan 2014

 1. Klimatpolitiskt ramverk med
  – en svensk klimatlag, som gör det svårt för kommande regeringar att strunta i klimatmålen,
  – ett nytt långsiktigt klimatmål,
  – etappmål för att minska utsläppen från transportsektorn,
  – ett klimatpolitiskt råd.
 2. Parisavtalet – ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal.
 3. Fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
 4. Överenskommelse om 100 % förnybar el 2040.
 5. Fossilfritt Sverige – ett initiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
 6. En ny nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
 7. Klimatklivet – 7,2 miljarder kronor har hittills investerats av lokala aktörer och staten och resulterat i snart 2 000 lokala och regionala klimatprojekt.
 8. Annullerade utsläppsrätter som motsvarar ungefär vad Sverige släpper ut under två år.
 9. Bonus Malus – bonus till de som köper bilar med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.
 10. Flygskatt – för att flyget självklart ska betala för sin klimatpåverkan.
 11. Ändrad bilförmån – ändrad förmånsbeskattning av bilar (trängselskatt och andra vägskatter beskattas separat).
 12. Ökat järnvägsunderhåll, för att tågen ska gå i tid.
 13. Bränslebytet – mer förnybart bränsle när du tankar.
 14. Bensin- och dieselskatterna har höjts.
 15. Premie för fler elbussar, ger en bättre stadsmiljö med mindre buller och luftföroreningar.
 16. Stadsmiljöavtal som ger stöd till kommuner för bland annat kollektivtrafik och cykelbanor.
 17. Industriklivet – 300 miljoner kronor per år 2018–2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot nollutsläpp av växthusgaser.
 18. Fortsatt låg skatt för den som kör en miljövänlig tjänstebil.
 19. Ladda hemma-stöd för att göra det enklare och billigare för hushåll att installer laddpunkter vid hemmet, för elfordon.
 20. Ökat stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning.
 21. Stärkt klimatforskning.
 22. Minskat överskott av utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel.
 23. Klimatet prioriteras i infrastrukturen – regeringen går vidare med planer på höghastighetståg.
 24. Cykelstrategi för ökad och säker cykling.
 25. En premie på upp till 10 000 kronor för privatpersoner som köper elcykel eller elmoped.
 26. Fler resfria möten för myndigheter.
 27. Plan för att ställa om till fossilfria transporter.
 28. Uppdrag till Energimyndigheten att samordna insatser för att minska utsläppen inom svensk industri.
 29. Mer hållbar kollektivtrafik på landsbygden.
 30. Reseavdraget ses över för att i högre grad gynna klimatsmart resande.
 31. Ökat stöd till solel och enklare att sätta solceller på taken.
 32. Stöd till energilagring för att öka möjligheterna till egenproducerad el.
 33. Utökat elcertifikatsystem för förnybar energi, motsvarande hushållselen för över 3,5 miljoner villor.
 34. Nationellt forum för smarta elnät.
 35. Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
 36. Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
 37. Strategi för att fasa ut fossila investeringar från internationella institutioner.
 38. Klimat- och miljöfrågor genomsyrar utvecklingssamarbetet.
 39. Swedfund får 400 miljoner kronor för att utveckla investeringar inom miljö- och klimatområdet.
 40. Överenskommelse om klimatsamarbete med Kalifornien.
 41. Nattågen räddas.
 42. Strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som ska jobba för klimatsmart upphandling.
 43. Alla budgetförslag ska miljö- och klimatanalyseras.
 44. Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg.
 45. Hållbarhet görs till ett grundkrav för AP-fonderna, som förvaltar pensionsfondernas buffertkapital.
 46. Nytt mål för att finansmarknadsområdet ska bidra till hållbar utveckling.
 47. Utredning om gröna obligationer för att finansiera klimatomställningen.
 48. Det ska bli lättare att jämföra fonders hållbarhetsarbete.
 49. Miljömärkta fonder (Svanen).
 50. Sänkt moms på mindre reparationer och avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet
 51. Ny strategi för hållbar konsumtion.
 52. Program för att energieffektivisera den elintensiva svenska industrin.
 53. Stöd för grönare städer.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter