Att sänka ambitionen inom klimatpolitiken är kortsiktigt och farligt

Igår släppte IPCC en ny rapport om klimatnödläget som fokuserar på åtgärder för att minska utsläppen. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att verktygen finns och fungerar, men att den politiska viljan saknas. Eller som Antonio Guterrez sa: “Some Governments and Business Leaders are saying one thing and doing another. Simply put, they are lying.”

De samlade globala utsläppen fortsätter öka. För att utsläppen ska börja minska måste klimatarbetet accelerera – om vi ska ha en chans att nå 1,5 gradersmålet måste detta arbete börja nu. Rapporten visar att det är den förnybara energin som är ljuset i tunneln. På mindre än 10 år har till exempel kostnaden för solenergi minskat med 85 %, och vindenergi med 55 % De låga kostnaderna på förnybar energi är ett lysande exempel av en game-changer! (Som startades av de gröna i Tyskland)

För första gången har @IPCC ett kapitel om utsläppsminskningar som kan uppnås genom livsstilsförändringar. Potentialen beräknas globalt till ca 40 % och 70 %. Det handlar bland annat om elektrifieringen av transportsektorn, minskat flygande och utsläppsfria bränslen.

Många andra nyckelområden lyfts i rapporten. Naturliga klimatlösningar och energieffektiviseringar är två områden där IPCC visar att kostnaderna är låga och att potentialen för utsläppsminskningar är stor! Här måste vi gå fram snabbt!

18 länder har visat varaktiga utsläppsminskningar under en period längre än 10 år. Det är väldigt glädjande!

Men senast 2025 måste utsläppen globalt ha börjat minska. Med nuvarande policy kommer vi få en ökning på 3,2 grader med katastrofala konsekvenser, där ett flertal tröskeleffekter redan triggats och gjort att uppvärmningen ökar lavinartat.

Det är billigare att begränsa uppvärmningen nu än att anpassa världen till den när katastrofen är ett faktum. I nuläget tävlar istället partierna i Sveriges riksdag om att höja utsläppen. Att sänka ambitionen inom klimatpolitiken är extremt kortsiktigt och farligt. Den som tror att detta är en politik som gagnar hushållen måste tänka om. Vi måste agera nu, för allas vårt bästa.

IPCC Report

Relaterade nyheter

En budget för det nya gröna folkhemmet

EU är vårt hopp när regeringen sviker

MP kommenterar regeringens budget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter