Det nya gröna folkhemmet

MP vill skapa det nya gröna folkhemmet

Idag har regeringen presenterat sin vårbudget. Det är tydligt att klimatet och miljön inte är prioriterade frågor för regeringen. Per Bolund och Märta Stenevi kommenterar budgeten, 

– Miljöpartiet vill tvärtom stärka klimatarbetet, stärka välfärden och stärka jämlikheten för att skapa ett nytt grönt folkhem.

Vi i Miljöpartiet vill se en betydligt kraftigare satsning på klimatet och miljön än den regeringen presenterat i sin vårändringsbudget idag. Vi måste ta ansvar för klimatkrisen.

– När vi bygger ut vår förnybara energiproduktion och bryter vårt fossila bränsleberoende stärker vi också vår självständighet och säkerhet, säger språkröret Per Bolund.

Stryp Putins krigskassa

Det går att möta de kriser vi står inför utan att förvärra klimatkrisen och göra oss mer beroende av rysk import. Vi i Miljöpartiet vill se riktade stöd till de grupper som riskerar att drabbas hårdast, sänkt moms på livsmedel och sänkt skatt på landsbygden.

– Vi måste kunna möta både klimatkrisen och dess konsekvenser och samtidigt bli av med vårt beroende av rysk gas och olja och sluta göda Putins krigskassa, säger Per Bolund.

Öka stödet till polisen

Miljöpartiet har tidigare lagt ett utskottsinitiativ i finansutskottet om att omedelbart tillföra 500 miljoner kronor extra till Polismyndigheten, och vi vill se att myndigheten får i uppdrag att påbörja rekrytering för att fylla civila vakanser omgående.

– Vi måste skapa rätt förutsättningar för våra poliser att bekämpa brottsligheten, och då måste vi också säkra finansieringen, säger språkröret Märta Stenevi.

En tryggare värld

Socialdemokraterna vill ta stora summor från biståndet, till förmån för flyktingmottagande. Olika utsatta grupper ska inte sättas mot varandra. Miljöpartiet vill hålla isär mottagandet och det internationella biståndet.

– Vi har fler flyktingar i världen än någonsin, fler hungriga i världen än någonsin och fler konflikter än vi haft på decennier. Regeringen tar omkring 10 miljarder kronor från biståndet mitt under ett brinnande krig. Att ta från de allra fattigaste och mest utsatta för att undsätta andra utsatta grupper är en kortsiktig och omoralisk politik, säger Märta Stenevi.

Vad händer nu?

Miljöpartiet kommer lägga fram en egen budgetmotion där vi presenterar vår ekonomiska politik. I den kommer det finnas tydliga satsningar för att stärka klimatarbetet, stärka välfärden och stärka jämlikheten för att bygga det nya gröna folkhemmet.

 

Relaterade nyheter

En vårbudget som ska ta Sverige ur krisen

Vi budgetsatsar 45 miljarder för att ta Sverige ur krisen

Satsningar mot kriminalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter