En budget för det nya gröna folkhemmet

En budget för det nya gröna folkhemmet

Idag har Miljöpartiet presenterat sin budget som lägger grunden för det nya gröna folkhemmet. Språkröret Per Bolund och MP:s ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson säger att alla ska med när Sverige ställer om.

– Vi vill bygga det nya gröna folkhemmet där Sverige har världens bästa klimatarbete, där välfärden finns till för alla och där jämlikhet är en självklarhet, säger Per Bolund på tisdagens presskonferens.

En snabb och rättvis klimatomställning

Klimatet är vår tids ödesfråga och kräver en kraftfull klimatpolitik. Miljöpartiet vill att Sverige skärper klimatmålen för att nå netto noll utsläpp 2035, och vi har en plan för hur vi ska nå dem.

– Det är nu vi behöver ta sats, vara modiga och göra det som krävs. Miljöpartiet vill se en investeringssatsning på 100 miljarder per år i tio år. Det är en historiskt stor satsning. Men sett som en investering i vår framtid, i nya gröna jobb och en stärkt grön ekonomi så är den helt rimlig, säger Per Bolund.

MP:s budget innehåller en bred och kraftfull politik för klimatet och miljön. Den gör en grön omställningen möjlig med gröna jobb, skydd av skogar, vatten och natur, och en omställning av Sveriges transporter från fossilt till förnybart. Den förbereder oss också mot de konsekvenser av klimatkrisen som vi redan står inför.

–I budgeten som Miljöpartiet lade fram tillsammans med Socialdemokraterna i höstas fanns en historiskt stor satsning på skydd av skog och värdefull natur. Den budgeten föll och pengarna till satsningen på vår natur försvann med ett knapptryck i kammaren. Det är pengar vi vill lägga tillbaka i budgeten, säger Janine Alm Ericson.

Stoppa beroendet av fossila bränslen

Det har aldrig varit tydligare än nu hur klimat och säkerhet hänger ihop. Vi behöver agera nu för att ställa om samhället och bli kvitt vårt beroende av fossila bränslen. Miljöpartiet lägger därför fram massiva satsningar på energieffektivisering och på förnyelsebar energi, och möjliggör för att mer av omställningens vinster ska komma kommunerna till del.

Sverige och världen behöver bli kvitt beroendet av fossila bränslen och sluta skicka pengar rakt in i Putins krigskassa. Sverige borde stoppa importen av rysk energi nu, säger Per Bolund.

Öka biståndet, inte skära ner

Vårt arbete i världen för fred, frihet och demokrati måste stärkas, och utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen går snarare bakåt än framåt. Då behövs mer internationellt samarbete, inte mindre. Samtidigt som att andra partier backar vill Miljöpartiet höja biståndet och investera i vår gemensamma framtid.

En grön industriell revolution

Under Miljöpartiets sju år i regering införde vi stora satsningar på industrins omställning och den gröna industriella revolutionen tog fart på allvar, tack vare att vi drev igenom och införde reformer som Industriklivet och Klimatklivet. Industrins utsläpp står dock fortfarande för en betydande del av våra utsläpp och det offensiva arbetet måste fortsätta.

– Den gröna omställningen av industrin skapar jobb, välfärd och en möjlighet att exportera våra innovationer till andra länder. För att snabba på utbyggnaden av förnybar el och gröna industrier vill därför kraftigt öka resurserna hos miljöprövande myndigheter och domstolar, säger Per Bolund.

Ett samhälle för alla människor

Det gröna folkhemmet bygger vi genom att investera i människor och i det som är vårt gemensamma. Miljöpartiet har tidigare gått fram med förslag som bland annat innefattar tillfälligt höjt bostadsbidrag, sänkt skatt på lands- och glesbygd, en tillfällig halvering av momsen på livsmedel och pengar till kollektivtrafiken i hela landet. Nu behöver vi ta nästa steg.

– Varje unge ska ges en rättvis chans i skolan och en bra start på livet – oavsett vart man är född, var i landet man bor och vad ens föräldrar tjänar. Vi investerar också i vården och alla som arbetar i den och lägger fram ett skarp förslag som en gång för alla slår fast att tänderna är en del av kroppen och självfallet också ska omfattas av högkostnadsskyddet vi har på övrig sjukvård, säger Janine Alm Ericson.

I det gröna folkhemmet finns det inte någon som helst plats för våldet. Varken på gatan eller i hemmet. Det krävs fortsatt handling för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att trycka tillbaka våldet måste de som förstör och skrämmer människor i bostadsområden bort från gatan och in i fängelse.

Det nya gröna folkhemmet bygger vi tillsammans genom att våga investera i det som är vår gemensamma: i välfärden, i jämlikheten och i klimatarbetet.

 

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter