En vårbudget som ska ta Sverige ur krisen

Regeringen har nu presenterat satsningar på 45 miljarder för ett starkare och mer hållbart samhälle efter pandemin.


Samhället har drabbats hårt av coronapandemin och därför har regeringens vårbudget stort fokus på krisåtgärder och återstart. Men när vi startar igång ekonomin ska vi göra det hållbart. Därför innehåller budgeten många gröna satsningar som ökar takten i klimatomställningen. 

Medel för att begränsa smittspridningen, genomföra vaccineringen och stärka människors trygghet

– Vi förlänger nu flera av de viktiga stöd som finns för att underlätta för den som måste stanna hemma från jobbet. Vi kopplar också stöden till vaccinationsmålet. I grund och botten handlar det om att säkra människors trygghet så länge som målet inte har uppnåtts, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP).

 • Resurser för vaccinering och vaccininköp
 • Mer pengar till testning och smittspårning
 • Ytterligare resurser för att stärka sjukvården
 • Stöd till skyndsamma transporter och flygambulanstransporter
 • Möjliggöra för människor att stanna hemma vid sjukdom
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer i år

 

Stöd till kultur, medier och idrott

– Regeringen och samarbetspartierna har en skyldighet att skydda kulturen och idrotten så länge pandemin påverkar Sverige. Vi behöver alla ha något att se fram emot, en ljusning, och för många människor är det just möjligheten att kunna uppleva en konsert, en föreställning eller ett idrottsevenemang tillsammans, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

 • Extra krisstöd till kulturen
 • Extra krisstöd till idrotten
 • Ett nytt evenemangsstöd
 • Resurser till statligt finansierade kulturinstitutioner och museer
 • Mediestöd för journalistik och tidningsutdelning i hela landet

 

Grön återstart

När samhället öppnas igen behöver det ske med klimatet och miljön i åtanke. Vi ska skapa jobb och förutsättningar som är bra både för människan och planeten.

 • Naturnära jobb för unga
 • Nationellt biljettsystem i kollektivtrafiken
 • Mer pengar till kollektivtrafiken
 • Fler transporter ska ske på järnväg istället för bilväg
 • Förstärkning av landsbygdsprogrammet för ett hållbart jordbruk
 • Medel till att städa upp våra stränder för att skydda djur och natur
 • Snabbare klimatomställning i regioner och kommuner
 • Mer pengar till kunskap och samordning av klimatanpassning

 

Insatser för utsatta grupper och mot kriminalitet

Människor och grupper som var särskilt utsatta redan innan pandemin har fått det extra svårt. Vi behöver ta krafttag mot våldet i samhället som alltför ofta kostar människoliv.

 • Mer pengar till civilsamhället som jobbar med utsatta barn, mäns våld mot kvinnor och social utsatta personer t.ex. i hemlöshet
 • Förebyggande insatser för att förhindra mäns våld mot kvinnor
 • Resurser till Kriminalvården för att motverka återfall inom kriminalitet
 • Minska dödligt våld i kriminella miljöer genom arbetsmetoden Sluta skjut
 • Stärka Jämställdhetmyndighetens arbete mot alla former av människohandel

 

Medel till ökad sysselsättning

Många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit under pandemin. Det har varit tufft för elever att hänga med i skolan och unga att få jobb. Därför gör regeringen nu en extra jobb- och utbildningssatsning.

 • 15 000 nya sommarjobb för unga
 • 6 000 nya platser på sommarkurser på universitet och högskola
 • 1 000 nya platser per år på folkhögskolan
 • Fler ska kunna gå lovskola och läsa in gymnasiebehörighet
 • Tillfälligt sänkt avgift för betygsprövning i gymnasiet
 • Stöd till personer med funktionsvariationer och särskilda behov för introduktion till arbetslivet
 • 7 000 årsstudieplatser på utbildningar med yrkeskurser och SFI på komvux
 • Resurser för att underlätta omställning från ett tidigare yrke till ett nytt

 

Läs mer om vårbudgeten här.

Relaterade nyheter

En budget för det nya gröna folkhemmet

MP kommenterar regeringens budget

Det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter