Så här får vi ned elkostnaderna

Sedan hösten 2021 har elpriserna varit ovanligt höga i Sverige. Det drabbar människor i hela landet – från norr till söder. Vi vill få ned elräkningarna, här och nu, samt minska dem på längre sikt. Här berättar vi hur.

Varför är elpriserna så höga?

De höga elpriserna beror på att gasen blivit dyrare – en konsekvens av att Ryssland i allt större utsträckning strypt tillgången på fossilgas. Sveriges elproduktion är i stort sett helt fossilfri. I de flesta andra länder använder man däremot gas för att producera el. När priset på gas höjs blir också elen dyrare att producera. Eftersom Sverige är en del av den europeiska elmarknaden drabbar även prishöjningen oss. Framförallt södra delarna av Sverige. Men i förhållande till våra europeiska grannländer har Sverige än så länge haft relativt låga elpriser.

Länder med mycket kärnkraft, som Frankrike, har haft betydligt högre elpriser än vad vi har haft.

Hur vill Miljöpartiet få ned människors elräkningar?

Vi vill att staten hjälper människor att få ned deras elkostnader genom att effektivisera deras energianvändning. Det innebär att man ska kunna använda mindre energi för att göra samma saker. Exempelvis handlar detta om att använda den mest effektiva tekniken för uppvärmningen och ventilation i din lägenhet eller ditt hus. Men också att säkerställa att de olika systemen som finns i en bostad fungerar på bästa möjliga sätt tillsammans.

Vi vill att staten betalar 80 procent av kostnaden för de åtgärder som görs för att spara på energiförbrukningen och få ned familjers kostnader. Det är den enda lösningen som snabbt kan sänka hushållens elräkningar och som dessutom hjälper på lång sikt. Utöver att sänka hushållens elpriser genom minskad energianvändning, så leder också detta till att priserna generellt på el sjunker. Energiforsk har i en ny rapport visat att energieffektiviseringar på 5 % skulle sänka priserna till ungefär samma nivå som innan elpriskrisen bröt ut.

Vad är energieffektivisering?

Genom att effektivisera energianvändningen kan man i ett hushåll göra exakt samma saker fast med mindre energi. Då sjunker också elräkningen. Det finns en rad olika saker som gör energianvändningen mer effektiv. Det kan dels handla om att byta ut så kallad direktverkande el till en mer effektiv källa till värme, som bergvärme eller en värmepump. Men det kan också handla om betydligt enklare saker, som att bara säkerställa att alla system som finns i ett hus eller en fastighet funkar på bästa sätt tillsammans. Genom att optimera energianvändningen kan man ibland spara så mycket som 25 % av energianvändningen.

Stöd till företag

Vi vill också satsa stort på företagens energieffektiviseringar. I regering drev Miljöpartiet igenom det så kallade Energisteget, som gav stöd till riktigt stora företag som ville effektivisera sin energianvändning. Detta stöd tog tyvärr M, KD och SD bort i den budget som Sveriges regering tvingats styra på. Miljöpartiet går till val på att återinföra, och bredda, energisteget. Denna gång ska alla företag, stora som små, få stöd för att använda sin energi på ett smartare sätt.

Vad kan vi göra i Sverige och Europa för att undvika prischocker i framtiden?

För att vi ska ha en trygg och hållbar elförsörjning i framtiden behöver både Sverige och länder i EU öka andelen förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen. En minskad import av olja, gas och kol skulle göra oss mer motståndskraftiga för långvariga störningar i, och påverkan från, andra länder som till exempel Ryssland.

Sedan är ett viktigt och relativt enkelt första steg att satsa på just energieffektivisering för att minska onödig energiförbrukning och dyra elräkningar.

Relaterade nyheter

Regeringens elstöd missar målet. MP kräver åtgärder för de mest utsatta hushållen

EU är vårt hopp när regeringen sviker

Investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter