När ska regeringen sluta stötta kriget?

Ett år efter att Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina inletts fortsätter Sverige att importera fossila bränslen från Ryssland. MP har sedan krigets första vecka drivit att Sverige ska stoppa all import av fossila bränslen från Ryssland. Vi måste sluta finansiera Putins krigskassa. Idag tisdag, på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp, hölls en särskild debatt i riksdagen om Sveriges import av rysk fossil energi.

Kort efter Ryssland invasion av Ukraina krävde Miljöpartiet ett totalstopp av import av alla ryska fossila bränslen. Alla partier, utom V, sa nej till MP:s utskottsinitiativ om omedelbart importstopp.

Hyckleri av stora mått

Bara en timme efter att Näringsutskottet röstat nej vädjade Ukrainas president till Sverige om att strypa Putins gas som finansierar det blodiga kriget. Och alla partier lyssnade, riktade sina sympatier till Ukrainas hårt drabbade befolkning, tackade det ukrainska folket för deras mod och uppoffringar för Europas säkerhet. Ja, hyckleriet var ett faktum..

– Samtidigt som stöd utlovas och fina ord utdelas om att vi står på Ukrainas sida, så fortsätter vi att med andra handen betala för Putins krig i Ukraina. Det är helt oacceptabelt, sa språkrör Märta Stenevi, i sitt anförande i kammaren idag.

Sveriges gasimport fortsätter

Under våren 2022, när fler bomber exploderat och tusentals människoliv gått förlorade, valde till slut riksdagen att ställa sig bakom en version av Miljöpartiets utskottsinitiativ. Men trots att ett år passerat fortsätter Sverige att importera rysk gas och olja. I helgen anlände ett fartyg med rysk fossilgas till Nynäshamn. Det tredje fartyget med rysk fossilgas på knappt två månader.

– Trots att det pågår en humanitär katastrof i vårt närområde och vi har ett blodigt krig som allvarligt har försämrat säkerhetsläget i Europa fortsätter regeringen att göra absolut ingenting, sa Märta Stenevi, MP, till SvD i helgen.

Regeringen måste strypa gasen – nu

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har EU-sanktioner stoppat importen av rysk kol och olja. Gasimport, som är helt central inkomstkälla för Ryssland, är dock fortsatt tillåten. Europas beroende av rysk gas är så pass omfattande att det uppskattas ta flera år innan det helt kan upphöra. Dock har EU-länderna Estland, Lettland och Litauen stoppat leveranser av rysk gas för ett år sedan på egen hand. Miljöpartiet anser att Sverige som EU:s ordförandeland borde gå före och visa att det faktiskt går att strypa gasen.

Delar av Stenevis anförande under debatten:

Regeringen gömmer sig. Regeringen försöker begrava den här frågan i Bryssel och göra det här till en debatt om teknikaliteter. Det vittnar om en skrämmande likgiltighet inför det lidande och den död som vi nu ser i krigets Ukraina. Men Sverige har ett nationellt ansvar att agera. Ett säkerhetspolitiskt ansvar och ett moraliskt ansvar. Låt mig påminna ministern – och alla som lyssnar till denna debatt – om att de som tvingats fly nu räknas i miljoner. De skadade i hundratusental. Och de dödade i tiotusental. Och det här ryska anfallskriget finansierar vi? Det går på tvärs med vår självbild, och med vad svenska folket vill.

Miljöpartiets syn på frågan är självklar: Ukrainas sak är vår. Kriget i Ukraina handlar om Europas framtid – om Sveriges framtid. Att regeringen inte verkar förstå detta är extremt naivt. Varför skulle annars regeringen fortsätta finansiera Putins krigsmaskin, den som nu skapat det sämsta säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget?

Valet vi står inför handlar lika mycket om humanism och medmänsklighet, som vår egen säkerhetspolitik. Regeringen är skyldig svenska folket och våra medmänniskor i Ukraina ett svar. När kommer den här regeringen att agera och stoppa finansieringen av Putin genom import av rysk olja och gas?

Vi har idag fått höra många undanflykter från regeringen. Men så länge regeringen vägrar stoppa finansieringen av Putins krig, så länge regeringen vägrar hedra vårt löfte till det ukrainska folket, kommer Miljöpartiet att fortsätta trycka på. Så länge båtarna fortsätter komma fulltankade med rysk gas, kommer Miljöpartiet att fortsätta kräva att regeringen går från hyckleri till handling. Ukrainas sak är vår.

Läs intervju med Märta Stenevi i Dagens ETC om den ryska gasen.

Relaterade nyheter

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Regeringens elstöd missar målet. MP kräver åtgärder för de mest utsatta hushållen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter