Fler jobb med MP:s politik, än med Alliansen

Moderaterna säger ofta att Miljöpartiet är ett hot mot jobben, och Miljöpartiet säger det motsatta. Frågan blir då vem som har rätt. Riksdagens utredningstjänst har tittat på frågan.

Analysen från Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att sysselsättningen blir högre med Miljöpartiets politik jämfört med Alliansens politik. Det första året blir sysselsättningen 17 000 fler, andra året 19 000 fler, tredje året 15 000 fler och fjärde året 10 000 fler. Även Sveriges ekonomiska utveckling blir starkare med Miljöpartiets politik jämfört med Alliansens.

RUT genomförde analysen genom att låna en modell (KIMOD) från Konjunkturinstitutet (KI). KI är den expertmyndighet vars modeller används som underlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Jämförelsen mellan Miljöpartiets vårbudget och Alliansens vårbudget gjordes rakt av, utan en politisk frågeställning och utan några ”om och men”.

Läs mer

Texten ovan uppdaterades 2014-08-19 kl. 14.30 pga rättelse: Det var RUT som genomförde analysen genom att låna en modell (KIMOD) från KI.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: