Fortsatta stöd med anledning av pandemin

Flera stöd förlängs och ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och se till att vaccineringen kan genomföras.


– Vi förlänger nu flera av de viktiga stöd som finns för att underlätta för den som måste stanna hemma från jobbet. Vi kopplar också stöden till vaccinationsmålet. I grund och botten handlar det om att säkra människors trygghet så länge som målet inte har uppnåtts, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP).

Regeringen presenterar nu ytterligare satsningar på nästan sju miljarder kronor för att begränsa smittspridningen, genomföra vaccineringen och stärka människors trygghet.

Viktiga stöd för människors trygghet förlängs

En viktig del i att begränsa smittspridningen är att människor ska kunna stanna hemma om de blir sjuka. Därför föreslår regeringen att en rad ersättningar förlängs till och med den 30 juni 2021. Förlängningen av ersättningarna kopplas nu också till vaccinationsmålet.

  • Ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs.
  • Den som är sjukskriven behöver inte uppvisa läkarintyg för de första 14 dagarna.
  • Arbetsgivare kompenseras för den del av kostnaden för sjuklön som överstiger det normala.
  • Regeringen förlänger möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Det handlar till exempel om sjukpenning i förebyggande syfte, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Många planerade vård- och läkarbesök och operationer har skjutits upp. Det har tidigare införts ett undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering vid dag 180 respektive dag 365. Det undantaget förlängs nu till och med den 31 december 2021.

Två miljarder till regionerna

Brist på pengar ska inte vara ett hinder för att begränsa smittspridningen eller vårda sjuka. Pandemin innebär en hög belastning på sjukvården och det har också gjort att annan vård har skjutits upp eller ställts in. Regeringen skjuter därför till ytterligare två miljarder till regionerna för vård av patienter med covid-19 och för uppskjuten vård.

Ytterligare resurser för vaccin och vaccinationer

Vaccin ger framtidshopp och över en miljon svenskar har redan fått vaccin mot covid-19. Pengar ska inte vara ett hinder för att alla över 18 år ska kunna få vaccin. Regeringen avsätter därför ytterligare 1 miljard kronor för köp av vaccin och 700 miljoner kronor avsätts till regionerna för arbetet med att vaccinera.

Förstärkningar av kommuner, regioner och myndigheter

Regeringen avsätter 1,65 miljarder kronor ytterligare för testning och smittspårning. Statsbidraget till regioner och kommuner för skyndsamma transporter av covid-19-patienter förlängs. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får också mer resurser.

Smittskyddsåtgärder förlängs

Den tidsbegränsade lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader. Kommuner, regioner och länsstyrelser får tillfälligt mer resurser för att bedriva tillsyn så att lagen efterlevs.

Relaterade nyheter

Vi budgetsatsar 45 miljarder för att ta Sverige ur krisen

Miljardsatsning på global tillgång till coronavaccin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter