Miljardsatsning på global tillgång till coronavaccin

2,5 miljarder ska ges till att öka tillgången av vaccin mot covid-19, att förebygga och hantera risk för korruption och att trygga att även övrig vård sker i världens fattigaste länder.


Global tillgång till vaccin är inte bara en fråga om solidaritet. Lyckas vi inte vaccinera hela världen ökar risken för mutationer som vaccinet inte biter på och åratal av utveckling går förlorad.

Alla världens länder måste få tillgång till vaccin

Att vi i dag har säkra och effektiva vacciner är en stor framgång, men för att fungera måste vacciner nå alla länder, inte bara de rikaste. Vaccinsamarbetet Covax har redan nått 90 länder och många fler står på tur, men mer resurser krävs för att arbetet ska kunna fortsätta.

– Med dessa satsningar visar regeringen sitt kraftfulla engagemang för global hälsa och särskilt tillgång till vacciner mot covid-19. Detta gör Sverige till världens största bidragsgivare till Covax sett per invånare och tredje största givare totalt. Vi gör detta för att visa solidaritet men också för att bidra till det, för alla länder, gemensamma målet om att få ett slut på pandemin, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

För bättre sjukvård och mot korruption

Pandemin har även medfört att annan hälso- och sjukvården i världens fattigaste länder trängts undan. Därför krävs fortsatta investeringar i grundläggande förebyggande verksamhet som rutinvaccinationer och motståndskraftiga hälsosystem.

Sverige ser också att risken för korruption ökar när den globala efterfrågan på vacciner är stor.

– Samtidigt som vi gör den här stora investeringen i vaccin behöver vi minimera riskerna för korruption. Därför gör vi en särskild satsning för ökad transparens i mottagarländerna, säger Per Olsson Fridh.

Relaterade nyheter

MP kräver återupptaget svenskt bistånd till Gaza

Frys inte biståndet till Unrwa

Utrikesdeklarationen lämnar mycket att önska

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter