Framtiden är fossilfri!

Miljöpartiet har pekat ut riktningen för ett fossilfritt Sverige. Preem har nu meddelat att de drar tillbaka sin ansökan om tillstånd för att expandera raffinaderiet i Lysekil. En seger för klimatet och kommande generationer.

Beskedet från Preem gör att det nu blir lättare att nå klimatmålen.

Miljöpartiet driver på omställningen

Miljöpartiet har visat vägen för industrin: vi ska bort från det fossila, utsläppen ska minska, hela Sverige ska ställa om. Nu ser vi att näringslivet följer efter.

Gröna satsningar för fossilfri framtid betydelsefulla

Miljöpartiets satsning på mer förnybart i tanken, även kallat bränslebytet, kommer leda till minskade utsläpp och göra Sverige mindre beroende av andra länder. Det gör det mindre lönsamt för företag att fortsätta investera i det fossila bränslen.

Fler företag ska våga ställa om

Även satsning på gröna kreditgarantier har spelat en viktig roll. Sverige behöver stora investeringar i klimatsmarta industrier och tekniker, men efter en finanskris drar sig många företag från att våga ta steget. Men gröna kreditgarantier kan fler våga investera i den gröna omställningen.

MP lyfte frågan om Preem till regeringen

Klimatkrisen måste stoppas och då är politiken skyldig att vända på alla stenar i jakten på lösningar. All politik måste styra mot de beslutade klimatmålen. Miljöpartiet lyfte frågan om Preemraff Lysekils planerade expansion till regeringen eftersom dess klimatpåverkan bedömdes vara så pass stor att det skulle hota Sveriges möjlighet att nå klimatmålen.

Nya jobb i omställningen

Omställningen minskar inte bara utsläppen. Genom den skapar vi också nya, hållbara och långsiktiga jobb som gör Sverige till ett land i framkant.

Miljöpartiets politik gör skillnad

Sedan vi klev in i regering har vi drivit igenom ett mål om 100 % förnybart. Det har lett till att kärnkraftverk nu stänger i Sverige på grund av att de inte längre är lönsamma.

Detsamma gäller the Swedish Proposal: sedan vi drev upp priset på utsläpp i EU och såg till att verksamheter betalade för sin klimatpåverkan har kolkraftverk stängt på löpande band i Europa.

Det är tydligt: När politiken går före kommer investeringarna efter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: