Friskolor får nya regler

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och allianspartierna har enats om flera nya regler för friskolor. I överenskommelsen ingår bland annat en utredning av Miljöpartiets krav på att skolor inte ska kunna drivas med vinst som främsta syfte.

Kvalitet före vinst

Skolor ska drivas i syfte att erbjuda utbildning av hög kvalitet till varje elev. Inte för att tjäna pengar. Nu tillsätts en utredning om hur detta kan regleras i aktiebolagslagen. Utredningen kommer vara klar innan valet 2014.

Större insyn

Varje förälder och elev ska veta vart pengarna går. Och alla anställda i friskolor ska kunna påtala eventuella brister i verksamheten. Nu ökar öppenheten i friskolor genom att en offentlighetsprincip införs och att meddelarfrihet ska gälla för all personal i friskolor.

Lärartäthet

Varje elev har rätt till sin lärare. Brister i en skola ska inte kunna bero på att skolan har få lärare. Skolinspektionen ges nu möjlighet att kräva högre lärartäthet om de funnit påtagliga brister i en skola.

Överenskommelsen har skett inom friskolekommittén; en parlamentarisk kommitté tillsatt av regeringen i juli 2011. Kommittén består av representanter från Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Fördjupning

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: