Ge skolan tid för varje elev

Lyssna

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Gustav Fridolin på Brandbergsskolan, utanför Stockholm.

Miljöpartiet vill

  • satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och
  • ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön,
  • ge skolan mer resurser och arbetsro.

”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna.”

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar valmöjligheter på arbetsmarknaden, medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både jobb och bostad. En skola som ser till alla elevers behov bygger en stark kunskapsnation, det tjänar vi alla på. Därför satsar vi på en skola där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Alla elever har rätt att lyckas

Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Därför behövs tidiga insatser för att nå kunskapsmålen. Regeringen satsar på fler anställda i de tidiga åren, så att eleverna får mer tid med sina lärare, lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre.

Inom lågstadielöftet investerar regeringen i stärkt specialpedagogik, en läsa-skriva-räkna-garanti utreds för att säkerställa att det stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet får med sig de grundläggande kunskaper som är viktiga.

I skolan ska det också finnas elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning och bemannade skolbibliotek. Skolbiblioteken är viktiga för lärandet. Varje elev har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Därför vill Miljöpartiet öka bemanningen på skolbiblioteken.

Ge lärarna bättre villkor och högre lön

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Vi vill att fler ska vilja bli och förbli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan locka många.

Därför satsar regeringen på bättre löneutveckling för lärare, kopplad till kompetens och karriärutveckling, och att minska lärarnas administrativa uppgifter. Med Miljöpartiet i regering blir det också fler utbildningsplater på lärarutbildningarna, stärkt fortbildning för rektorer och snabbare hantering av lärarlegitimationer.

En jämlik skola

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför måste skolans resurser fördelas mer genomtänkt. De skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser.

I regeringens satsning "Samverkan för bästa skola" får staten ett tydligare ansvar för att höja kunskapsresultaten i skolor med tuffa förutsättningar. På detta satsas 600 miljoner kronor 2016-2019.

För att kommunerna ska kunna ordna ett bra mottagande höjer regringen stödet för asylsökande barns skolgång med 50 procent. Pengarna kan användas till introdukton i grundskola, gymnasieskola, förskola eller fritidshem.

Vuxenutbildning

Idag måste elever tidigt göra val som följer dem genom livet. Därför är det viktigt att det finns platser på komvux eller folkhögskola för den som vill ta ett nytt steg i livet. Nu sker den största satsningen på vuxenutbildning på tio år. Regeringen vill att en ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier och yrkeshögskola. Komvux och yrkesvux får därför 19200 nya platser 2016, yrkeshögskolan får 2500 nya platser 2016 och folkhögskolan får 7000 extra platser per år.

Fördjupning i ämnet Skola och utbildning

Engagera dig för skolan!

Gillar du vår politik och funderar på att göra något mer än att rösta grönt?

 

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Skola och utbildning