Grönaste budgeten genom tiderna

Minskade utsläpp, stöd till de mest utsatta i samhället och starkare beredskap och motståndskraft i kriser. Det är Miljöpartiets avtryck i budgeten för 2021.

Miljöpartiet har sett till att regeringens budget för 2021 inte bara är den största hittills, utan också den grönaste. När samhället byggs upp efter krisen vill Miljöpartiet se något annat än business as usual. Det finns en möjlighet att ställa om till ett mer jämlikt, modernt och hållbart land.

Game changer: vi ändrar systemet, inte klimatet

Vi ska ställa om och minska utsläppen från Sveriges industrier och transporter. Och vi ska göra det rättvist: både människor och regioner ska ha möjlighet att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen.

Naturen är värd att kämpa för

Vi ska skydda och vårda djur och natur. I budgeten för 2021 satsar vi för att anlägga våtmarker, bekämpa invasiva arter, sanera förorenad mark och förorenade vatten.

Satsningar för samhällets mest utsatta

Vi vet att det är samhällets redan mest utsatta som drabbas i kris. Vi höjer underhållsstödet för ensamstående föräldrar, och förlänger det förstärkta stödet i a-kassan.

Vi satsar på de anställda i vård och omsorg som burit Sverige genom krisen och som förtjänar bättre arbetsförhållanden och möjlighet till återhämtning.

Ett motståndskraftigt samhälle

Vi ska stå redo innan krisen kommer. Miljöpartiet har länge drivit på för att stärka den civila delen av vårt försvar. I budgeten har Miljöpartiet fått igenom stora investeringar för att öka Sveriges motståndskraft, exempelvis inom hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning.

Kultur och idrott på lika villkor

Kulturen är i dag satt under press på ett sätt som ingen hade kunna förutspå för ett år sedan. Miljöpartier har sett till att budgeten 2021 innehåller stora satsningar på för att barn och unga ska kunna ta del av kultur på lika villkor och för att kulturen och idrotten ska klara sig ur krisen.

Alla skolor ska vara bra skolor

Det ska inte spela någon roll i vilken skola en elev går i. Bra lärare är nyckeln till en bra skola och därför satsar vi nu ytterligare resurser på att fler lärare ska vilja arbeta i de skolor som har de största utmaningarna.

Ett jämställt samhälle är fritt från våld

Alla har rätt att välja hur man vill leva sitt liv utan hot och våld från familj eller släktingar. I budgeten för 2021 stärker vi arbetet mot hedersvåld och fortsätter arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Nyanlända ska mötas med möjligheter

Miljöpartiet vill att den som kommer ny till Sverige snabbt ska kunna komma in i samhället, lära sig språket och börja jobba.

Ett tryggare Sverige för alla

Miljöpartiet vill ge rättsväsendet resurser att bekämpa brott och hjälpa människor ur kriminalitet. Samtidigt ska vi se till att människor inte ska dras in i kriminalitet från början.

Grön företagarpolitik skapar jobb

En förutsättning för att kunna bo och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Lägenheter du har råd att bo i

Förutom allt ovan satsar vi också mer pengar till byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Det kommer ge ytterligare runt 7000 nya, energieffektiva lägenheter varje år.

Lägenheterna som byggs ska ha en hyra som fler har möjlighet att betala. Var åttonde lägenhet ska också gå till en ung person eller någon som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: