Satsningar mot hedersvåld och stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor i budgeten för 2021

Alla har rätt att välja hur man vill leva sitt liv utan hot och våld från familj eller släktingar. I budgeten för 2021 stärker vi arbetet mot hedersvåld och fortsätter arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Hedersrelaterat våld

Kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka. Nu satsar vi på kompetensutvecklingsinsatser (riktat mot bl.a. socialtjänst, rättsväsende etc) och myndighetsgemensamma uppdrag avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck

Nu permanentar vi det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland och inrättar därmed ett nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck.

Mäns våld mot kvinnor

Staten behöver ta ansvar för att våldsutsatta ska kunna få ett gott stöd oavsett var i landet de bor. Därför får Länsstyrelserna ett permanent uppdrag att stötta kommunerna med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Återfallsförebyggande insatser

Mer behöver göras för att våldsutövare ska slå. Kommunerna får stöd för återfallsförebyggande insatser riktade till våldsutövare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: