Ett tryggare Sverige – hela listan

Sverige ska vara ett tryggt land. Vi måste både ge rättsväsendet resurser att bekämpa brott och hjälpa människor ur kriminalitet men också arbeta för att människor inte ska dras in i kriminalitet från början.

Foto: Caroline Hernandez

10 000 fler poliser

Vi vill se fler närvarande poliser på gator och torg. Förslaget i budgeten för 2021 är en fortsättning av reformen 10 000 fler polisanställda till 2024.

Avhopparverksamhet

Ett nationellt avhopparprogram utreds.

Tillskott SIS

Tillskott för att öka kapacitet, säkerhet och kvalitet hos Statens institutionsstyrelse.

Bekämpa arbetslivskriminalitet

Fortsättning på tidigare satsning mot arbetslivskriminalitet i syfte att få strukturerna för detta arbete på plats.

Platssamverkan

Lokal samverkan mellan fastighetsägare, offentliga aktörer och de som bor i området för att öka trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service.

Stärkt skydd för barn som bevittnar brott

Det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående stärks.

Stärkning av arbetet mot penningtvätt

Finansinspektionen får ökade medel för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: