Historiskt: Sverige ska få hundra procent förnybar el

Tåg och elbilar, surfplattor och tvättmaskiner och industrin; Allt ska gå på förnybar el från sol, vind, vatten och biomassa. Med oss i regeringen tas nu ett avgörande steg i bygget av ett hållbart samhälle.


Energin vi använder idag ska vara grön och inte lämna miljöproblem till våra barn.  Därför har Miljöpartiet länge drivit på för 100 % förnybar energi. 

Överenskommelsen

Miljöpartiet har enats med Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om energipolitiken.

Vi har kommit överens om en ordnad övergång till 100 % förnybar el. Sverige ska steg för steg lämna gammal kärnkraft och fossil el bakom oss, i en helhet med tre delar:

1. Mål för förnybart

Vi har enats om ett mål om 100 % förnybar el till 2040. Det är historiskt. Något sådant mål har inte regering och riksdag fattat tidigare.

Sverige blir därmed ett av de första länderna i världen med ett sådant mål, vilket flyttar fram vår position som världsledare inom miljö.

2. Färdplan för förnybart

Vi är ense om en färdplan där förnybar energin byggs ut – t.ex. solkraft och vindkraft – med hjälp av statliga satsningar.

  • Vi förlänger och ökar det nuvarande systemet med så kallade elcertifikat. Vi säkerställer nu att det kommer byggas 18 ytterligare terrawattimmar förnybar energi perioden 2020-2030.
  • Vattenkraften ges sänkt skatt och ska samtidigt prövas utifrån miljökraven.
  • Vi ska satsa på energieffektivisering och havsbaserad vindkraft, vilket vi ska diskutera vidare mellan partierna om detaljerna kring.
  • Vi ska modernisera elnäten, så att de klarar övergången till förnybar energi.
  • Vi ska stimulera flexibilitet mellan kunder och producenter, så att användning och produktion av el matchar bättre och eltopparna kapas.

​Sammantaget ger färdplanen den förnybara energin en rejäl boost.

3. Villkor för kärnkraft

Vi är överens om att kärnkraften ska bära sina egna samhällskostnader. Den ska inte ges några direkta eller indirekta subventioner.

  • Skadeståndsansvaret vid en eventuell olycka ska höjas. Avgiften till kärnavfallsfonden likaså, i enlighet med det som myndigheten anser.
  • Vi konstaterar att vi inte behöver ändra befintlig lag om ny-byggnation, som i teorin fortsätter vara tillåtet. I praktiken har marknaden meddelat att det inte är aktuellt med ny kärnkraft.
  • I denna helhet är vi trygga med att vara överens om att fasa ut effektskatten till år 2020. Kärnkraftens lönsamhetsproblem kommer att bestå.

Miljöpartiet är tacksamma för den konstruktiva ton och goda förhandlingsvilja som den här överenskommelsen visat prov på hos alla ingående parter. Sverige tar nu ett avgörande steg i bygget av ett hållbart samhälle, med 100% förnybar el från bland annat sol, vind och vatten.

Relaterade nyheter

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter