IPCC efterfrågar globalt ledarskap

Samtidigt som regeringen slaktar klimat- och miljöbudgeten och Sverigedemokraterna är skeptiska till klimatförändringarna, kan budskapet från vetenskapen inte bli tydligare. Slutsatserna i den mest gedigna sammanfattningen från FN:s klimatpanel IPCC är stundvis brutala. Läget för människor, djur och natur är extremt allvarligt. Vi befinner oss i ett planetärt nödläge och de globala utsläppen måste minska rekordsnabbt om vi ska klara FN:s klimatmål. Att begränsa uppvärmningen till 1,5-grader innebär omfattande och omedelbara utsläppsminskningar.

– Alla utsläpp räknas. Redan drabbas miljoner barn av svält och konflikter som kan kopplas direkt till klimatförändringarna, och enorma materiella skador uppstår till följd av extremväder. För varje tiondels grad varmare klimatet blir kommer världen drabbas av ytterligare katastrofala konsekvenser, säger språkrör Märta Stenevi, MP.

IPCC efterfrågar globalt ledarskap

Tydligt vid dagens pressträff var att IPCC efterfrågar globalt ledarskap och handlingskraft. En snabb omställning av industri, transporter, livsmedelssystem och finansiell sektor krävs för att undvika en accelererande klimatkatastrof. Det går fortfarande att vända utvecklingen genom radikala förändringar på alla nivåer av samhället, men det kräver politisk vilja och handlingskraft, nationellt som internationellt.

Sverige en del av problemet

Historiskt har Sverige spelat en viktig roll i det pådrivande arbete för klimatomställningen globalt, men efter valet 2022 ser vi ett trendbrott – något som blev extra tydligt i samband med de internationella förhandlingarna på FN:s klimattoppmötet COP27 under hösten. Där blev Sverige kritiserat, bland annat av miljöorganisationerna, för att ha ökat utsläppen och minskat sina ambitioner inom klimatområdet.

– Världen har tidigare sett till Sverige för ledarskap men med regeringens politik blir det tydligt för omvärlden att det internationella samfundet inte längre kan räkna med Sverige. Med högerregeringen har Sverige gått från att vara en del av lösningen till att vara en del av problemet. Vi är nu ett land som bidrar till att öka takten i uppvärmningen istället för att dämpa den. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Märta Stenevi.

Ljusglimtar finns trots allt

Trots det överhängande hotet mot mänsklig välfärd, säkerhet och hälsa som klimatkrisen innebär finns ljusglimtar. Rapporten visar att priset på förnyelsebar energi och batterier har minskat otroligt snabbt de senaste tio åren. Dessutom visar rapporten på en enorm potential från så kallade naturbaserade lösningar, där man genom skydd och restaurering av naturliga ekosystem låser in koldioxid från atmosfären. Men allt detta kräver fortsatta gröna investeringar i stor skala.

– Ett av IPCC:s huvudbudskap är att politik kan göra skillnad. Stater måste fortsatt ta en ledande roll i klimatomställningen. Men sedan högern tagit makten har det blivit smärtsamt tydligt hur skadlig regeringens politik är för svenska utsläppsminskningar. Regeringen bedriver prickskytte mot gröna industrisatsningar, drar undan mattan för elektrifieringen av fordonsflottan och motarbetar vindkraften, fortsätter Märta Stenevi.

Sverige måste höja ambitionerna

De klimatfärdplaner och rapporter som världens länder nu har på bordet räcker inte. Ambitionerna är för låga och fortsätter vi i samma spår går världen mot cirka 2,8 graders uppvärmning år 2100.

IPCC:s syntesrapport skärper idag tonläget, men studier, forskare och rapporter har länge sagt samma sak. Klimatförändringarna och dess konsekvenser är inget framtidsscenario – de är redan här. Ekosystemen utarmas och människor dör. Frågan är inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den slår hårdast. Rikare länder som Sverige måste gå ännu snabbare fram med en seriös, rättvis och effektiv klimatpolitik. Allt annat är oacceptabelt.

Här kommenterar Märta Stenevi IPCC:s rapport i SVT.

Relaterade nyheter

Så får vi ner hushållens energikostnader

Få ned elkostnaderna med energieffektivisering

Nu ökar vi andelen förnybar elproduktion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter