Svenska hushåll ska ha Europas lägsta elkostnader

Idag presenterar Märta Stenevi och Per Bolund ett grönt elprispaket som syftar till att få ned hushållens energikostnader snabbt, men också på lång sikt. Vi vill storsatsa på energieffektivisering, havsbaserad vindkraft och solenergi. Men också slopa skatterabatten på el för serverhallar med omedelbar verkan. 

–Vi måste få till lösningar som klarar av att hjälpa människor omedelbart, samtidigt som vi rustar Sverige för framtiden. Vi ska motverka att vi hamnar i samma dåliga situation om och om igen. Vi kan inte stanna i fossilberoendet som skapat de här problemen. Vi kan inte vänta på lösningarna, säger Per Bolund på dagens presskonferens.

Så får vi ner hushållens energikostnader

Elpriserna är ett hårt slag mot svenska hushåll och svenska företag. Företag oroar sig för att elräkningen ska bli så hög att de tvingas varsla och hemma oroar sig många för att de inte kommer ha råd att bo kvar. När elpriserna skenar och människor är oroliga för vintern, är politikens uppgift att lösa problemen både här och nu, men också på sikt. Därför vill vi säkerställa att både hushåll och företag kan sänka sina kostnader snabbt, genom att få stöd med energieffektiviserande åtgärder.

– Det hjälper den oroliga familjen redan i vinter och nästa vinter och är på sikt den hållbaraste och mest ekonomiska lösningen. Putins fruktansvärda krig mot Ukraina är också ett energikrig mot Europa. Vi måste skapa en självständighet både i vår användning och utbyggnad av den fossilfria energin, säger Märta Stenevi.

Slopa rabatten på el för serverhallar

Serverhallar får idag en stor rabatt på svensk el. I dagsläget, under rådande elpriskris, är detta inte rimligt. Därför föreslår vi att slopa skatterabatten på el för just serverhallar – med omedelbar verkan.

– Politiken måste våga ta ansvar för både den akuta och den långsiktiga situationen. Att enbart gå fram med stöd som riskerar att öka efterfrågan på el och därmed driva upp priserna för hushållen ytterligare, samtidigt som vi har rabatt på energi för serverhallar som står för en enorm del av elanvändningen är inte rimligt. Vi kräver ett energipaket för europas lägsta elräkningar, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill

  • Inför ett stöd där staten tar 80 % av kostnaden för alla energieffektiviserande åtgärder. Att få ner elförbrukningen gynnar både hushållet omedelbart, och pressar priserna på elmarknaden. Därför är det en både klok och helt nödvändig samhällsekonomisk investering att staten nu går in och tar 80% av kostnaden för energieffektiviserande åtgärder så att kostnaderna sänks samtidigt som priset på elmarknaden kan börja pressas tillbaka.
  • Stora stöd för energieffektivisering till Sveriges företag. Vi la i höstbudgeten fram ett Energisteg för energieffektivisering riktat mot stora företag. Nu föreslår vi ett utökat och breddat stöd, så att staten tar 80% av kostnaden även för företagens energieffektiviseringar.
  • Energieffektiviseringsstöd till flerfamiljshus.
  • Ta bort skatterabatten på el för serverhallar med omedelbar verkan. Serverhallar får idag rabatt på sin el. I dagsläget, under rådande elpriskris, är detta inte rimligt.
  • Använd 30 miljarder av svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att finansiera satsningarna på energieffektivisering. Svenska kraftnät har gjort gigantiska övervinster till följd av att elpriset gått upp lavinartat sedan Ryssland påbörjade sin energikrigsföring hösten 2021. När hushåll och företag nu står inför en av de värsta priskriser vårt land någonsin mött vill Miljöpartiet att en del av dessa pengar ska gå till att hjälpa hushållen, fastighetsägare och företag att effektivisera energianvändningen.
  • Fördubbla antalet energirådgivare i hela landet. Pressen på kommunala energirådgivare ökar till följd av de ökade elpriserna. Vi vill därför lägga 150 miljoner kronor på detta. Det är en fördubbling av dagens satsning.
  • Kraftig utbyggnad av den fossilfria elen från vind och sol. Förnyelsebart är idag det överlägset snabbaste och billigaste sättet att bygga ut svensk elproduktion. Politiken måste fortsätta satsa för att den fantastiska utveckling som vi nu ser världen över ska fortsätta. Vi behöver planeringsmål för havsbaserad vind och solenergi. Och ett nytt grepp på tillståndsprocesser – så att vi kan få till ny produktion så snabbt som krävs.

Läs mer

Läs mer om energieffektivisering och vanliga frågor och svar, här. 

Relaterade nyheter

IPCC manar till politiskt ledarskap

Få ned elkostnaderna med energieffektivisering

Nu ökar vi andelen förnybar elproduktion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter