Jordbruket måste bli fossilobereonde – för klimatet skull

Jordbruket har en nyckelroll i klimatomställningen. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk kan stödjas.
– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Jordbruket viktigt för att nå klimatmålen

Riksdagen antog under 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Att minska utsläppen av koldioxid från jordbrukssektorn är viktigt för att klara klimatmålet.

– Trots att det svenska jordbruket är klimateffektivt i en global jämförelse, står sektorn fortsatt för betydande utsläpp av växthusgaser och arbetet med att ytterligare minska den negativa klimatpåverkan måste fortsätta, säger Isabella Lövin.

Ökad import är inte lösningen

Sverige har globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands. Det är därför viktigt att utredningen tar hänsyn till att eventuella åtgärder för ett fossiloberoende svenskt jordbruk inte leder till import som orsakar högre utsläpp någon annanstans.

Läs mer

Du kan läsa mer om utredningen för ett fossiloberoende jordbruk på regeringens hemsida.

Relaterade nyheter

Miljöpartiet är bäst! För tredje gången i rad.

Per Bolund talar i riksdagen

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter