Klimatanpassa Sverige nu!

MP: Klimatanpassa Sverige nu!

Efter torka, översvämningar och stormen Hans härjningar – nu kräver Miljöpartiet en särskild debatt i riksdagen om klimatanpassning av Sverige. Klimatförändringarna är inte längre ett hot i framtiden. Klimatkrisen sker nu och regeringen gör alldeles för lite för att skydda Sverige mot dess ödesdigra konsekvenser. Språkrör Per Bolund är mycket kritisk till regeringens agerande:

– De vänder alla drabbade ryggen mitt i krisen, säger han.

Stormen Hans katastrofala konsekvenser, hus som dras med i översvämningarna i Norge, urspårade tåg och gator som rasar i Åre är tydliga tecken på att klimatkrisen är här och nu. För att möta denna kris är det allra viktigaste att vi omgående minskar våra utsläpp. Men tvärtemot vad vetenskapen så tydligt kräver för regeringen en politik som leder till kraftigt ökade utsläpp – något som innebär ett enormt hot mot allas vår säkerhet och välfärd. Problemen med regeringens politik slutar dock inte där. I takt med att klimatkrisen slår med tilltagande kraft mot Sverige blir också bristerna i Sveriges klimatanpassning allt tydligare.

– Vi har en regering som inte förstår klimatkrisen och då kan man inte heller skydda svenska folket från de skador som klimatkrisen leder till. Det är enormt allvarligt och någonting som kommer att riskera stora ekonomiska värden och tyvärr också liv och hälsa, säger språkrör Per Bolund (MP).

Klimatanpassning – ett  viktigt skyddsnät

Nu behövs en klimatpolitik värd namnet och åtgärder som samtidigt anpassar samhället för klimatförändringarna. Med höjd beredskap blir samhället mer motståndskraftigt och lidandet kan minska för de personer som riskerar att drabbas. I tider av mer extremväder är just klimatanpassningen det skyddsnät som gör samhället tryggare och mindre sårbart, trots vädrets oförutsägbarhet. Men med en regering som är nonchalant inför sambandet mellan klimatförändringar och extrema väderhändelser kommer Sverige att stå oförberett inför till exempel skred, översvämningar och bränder.

Regeringen skär ner på klimatanpassning

Varje dag har det globala värmerekordet slagits den här sommaren och förra månaden kan ha varit den varmaste på 120 000 år. Därför måste samhällets beredskap inför olika typer av extremväder ses som en lika självklar politisk fråga som statsbudgeten eller vård och omsorg. Klimatanpassning borde vara en politisk kärnverksamhet och minskade utsläpp en överordnad uppgift. Men regeringen gör tvärtom. Istället för klimatpolitik och beredskap levererar regeringen ökade utsläpp och nedskärningar. Investeringar i klimatanpassning har minskat med 140 miljoner. Det är inte förvånande att den regering som avskaffat miljödepartementet och lagt enorma summor på fossila subventioner är samma regering som också skurit ner rejält på arbetet med klimatanpassning.

När ska regeringen vakna?

Regeringens passivitet och nedskärningar innebär i praktiken att ansvaret för klimatkrisen läggs över på kommuner och privatpersoner. Det handlar om återkommande problem med förstörd egendom, matproduktion och svenska lantbrukares försörjning som uteblir på grund av dåliga skördar, svaga gruppers försämrade hälsa och, i värsta fall, dess lidande och död. Det är alltså enorma problem vi står inför, problem som endast har politiska lösningar. Och för alla utom Ulf Kristersson och hans ministrar är det självklart att det är regeringen som måste ta det yttersta ansvaret. Hur mycket vatten ska behöva rinna över broarna innan Ulf Kristersson vaknar?

Miljöpartiet kräver handling

S-MP-regeringen tillsatte ett nationellt expertråd för klimatanpassning med syfte att granska regeringens politik och komma med förslag som förbättrar Sveriges beredskap inför klimatkrisens konsekvenser. Budskapet från rådet är tydligt. Stöden till anpassningsåtgärder måste bli större och vara långsiktiga. Miljöpartiet håller med expertrådet och kräver nu att nedskärningarna stoppas omgående och att regeringen satsar rejält på klimatanpassning.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är hög tid att på allvar politisera frågan om samhällets beredskap i klimatkrisens tid. Klimatpolitik är beredskap och beredskap är klimatpolitik.

Miljöpartiet vill:

  • Förtydliga ansvaret för klimatanpassningsåtgärder. En mängd aktörer är involverade i processen att anpassa Sverige till klimatkrisen. Ansvarsfördelningen mellan exempelvis kommun, fastighetsägare och stat måste bli tydligare. Kommuner måste i ökad utsträckning samverka med varandra. Att förebyggande planering, riskanalys och åtgärdsplaner utgår från enskilda kommuners perspektiv är inte tillräckligt – det måste finnas ett bredare perspektiv. Juridiska ekonomiska hinder för samverkan måste undanröjas. Exempelvis måste lagen om allmänna vattentjänster ses över för att möjliggöra för kommuner att finansiera kommande investeringsbehov. De statliga myndigheter som stödjer kommunerna i deras klimatanpassningsarbete måste förstärkas. Det behöver också bli enklare att skapa kommunal och privat medfinansiering för klimatanpassningsåtgärder.
  • Sätt tydligare ramar för klimatanpassningens roll i kommunernas arbete. Kommunerna är nyckelaktörer i klimatanpassningsarbetet. Miljöpartiet vill därför satsa 3 miljarder kronor per år i tre år på kommunernas arbete för klimatanpassning. För att säkerställa att detta arbete är effektivt, måste kommunerna, i detta arbete, få tydligare ramar och en tydligare inriktning. Kommuner ska exempelvis inte få lov att planera ny bebyggelse i områden särskilt utsatta för översvämningsrisker. För små kommuner i landsbygd är utmaningen med klimatanpassning särskilt stor, de behöver få extra stöd.
  • Stadsgrönska som klimatanpassning. Naturen kan dessutom – både i och utanför städer – spela en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Exempelvis tjänar träd och grönska i städer till att både sänka temperaturen och förebygga översvämningar genom att ta upp vätska. Länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning i den gröna

Läs intervju med språkrör Per Bolund här.

Sätt press på regeringen och agera med oss! Skriv under Miljöpartiets upprop Klimatsveket.

Relaterade nyheter

Regeringen lämnar människor i sticket

Stärk Sveriges klimatanpassning och krisberedskap

MP:s krispaket för bostadsmarknaden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter