MP:s krispaket för bostadsmarknaden 

Det råder en bostadskris i Sverige. De höga trösklarna in på bostadsmarknaden, trångboddheten och det stora beståndet av orenoverade hyresrätter i miljonprogrammet har blivit en grogrund för orättvisa, segregation och sociala problem. Nu lägger Miljöpartiet fram ett krispaket med flera förslag för att lindra bostadskrisen, öka takten i renoveringarna, få igång byggandet och klimatsäkra bostäder.

– Regeringen lämnar alla som söker bostad, och alla som vill bygga bostäder, ute i kylan samtidigt som behoven är enorma. Bostadsbyggandet har tvärnitat och vi kräver att regeringen tar tag i detta omgående. Miljöpartiet lägger nu fram ett helt avgörande krispaket för renovering och byggande av bostäder, säger språkrör Per Bolund.

Risk för tvärstopp i byggandet

Det råder kris på den svenska bostadsmarknaden. I veckan kom siffror från SCB som visar att byggandet är nere på den lägsta nivån på tio år, och har rasat med 50 procent under första kvartalet jämfört med i fjol. Det är tydligt att svensk bostadspolitik behöver ett omfattande krispaket för om ingenting görs finns risk för tvärstopp i byggandet med stora sociala problem som följd.

– Både allmännyttan och fastighetsägare har dålig ekonomi och det kommer slå mot vanligt folk. Sverige behöver fler bostäder, och om vi inte fortsätter bygga kommer de negativa effekterna bli enorma längre fram, säger Per Bolund.

I ljuset av den allvarliga situationen behöver regeringen visa sig handlingskraftig. Men regeringen har inte presenterat några konkreta lösningar på problemen än och väljarnas misstro ökar. Enligt en färsk Sifo-undersökning tror endast 16 procent tror att regeringen förmår lösa bostadsbristen under mandatperioden. Igår kallade dock regeringen till sig företrädare från byggbranschen och olika organisationer för att få förslag på lösningar på bostadskrisen och raset för bostadsbyggandet. Bostadsminister Andreas Carlson vill bland annat fokusera på regelverket kring byggandet – men säger fortsatt nej till investeringsstöd som Byggnads kräver.

– Det som händer när man slopar investeringsstödet är att många företag väljer att inte bygga för de behöver stödet och konsekvensen blir att man bygger upp en enorm bostadskris i Sverige som vi kommer behöva hantera i framtiden istället, säger Per Bolund.

Stora renoveringsbehov

Förutom det akuta behovet av nybyggnation finns det även ett stort behov av att renovera hyreslägenheter runt om i Sverige. Behovet är särskilt stort inom miljonprogrammen där hundratusentals lägenheter är i behov av upprustning. Idag finns det problem både med att renoveringar inte genomförs i den utsträckning som behövs men också att hyrorna höjs för mycket för hyresgästerna efter att renoveringar genomförts.

– Staten behöver ta ett större ansvar för att öka takten i de nödvändiga renoveringarna men utan att familjer tvingas flytta ut för att kostnaderna blir för höga. Att ha en bra boendestandard är en rättvisefråga och vi vet idag att det är alltför många hyreslägenheter och miljonprogramsområden som är eftersatta, säger Per Bolund.

Återinför stödet till energieffektivisering

– M, KD och SD slopade 2021 det stöd som Miljöpartiet i regering införde till energieffektivisering i flerbostadshus. Det är helt fel prioritering när vi vet att det sänker vanligt folks elpriser, ger en bättre boendemiljö och är bra för klimatet, säger per Bolund

Fastighetsägare vill att stödet återinförs och pekar bland annat på att energieffektivisering bara är en av flera aspekter att ta hänsyn till. Åtgärder som fönsterbyten, tilläggsisolering och installation av effektivare ventilationssystem sparar ofta en hel del energi, men är sällan lönsamma i sig för fastighetsägaren. Och det finns en risk att de därför inte prioriteras om de inte är absolut nödvändiga ur ett underhållsperspektiv.

Klimatanpassning av utsatta områden

Forskning visar att ekonomiskt svaga bostadsområden exkluderas när Sverige ställer om. Miljöpartiet vill att omställningen ska gälla hela samhället och här behöver staten se till att ingen lämnas utanför.

Miljöpartiet vill

  • Staten måste ta ansvar för att öka takten i helt nödvändiga renoveringar av bostäder. Miljöpartiet föreslår 7,5 miljarder kronor till energieffektivisering och renoveringar av bostäder och företag.
  • Bostadsbyggandet måste snabbt komma igång igen. Miljöpartiet vill genast återinföra investeringsstödet för hyres- och studentbostäder.
  • Miljöpartiet föreslår en miljard till att klimatanpassa och katastrofsäkra Sverige. Vi måste bland annat klimatanpassa boendemiljöer långsiktigt för att undvika värmeöar och översvämningsdrabbade ytor, ge kommuner möjlighet till statlig finansiering för skugga och svalka i förskolor och omsorg och möjligheter att ansöka om pengar för finansiera åtgärder för att ge riskgrupper tillgång till svalka. Miljöpartiet föreslår en miljard till att klimatanpassa och katastrofsäkra Sverige.

Läs TT-intervjun med Per Bolund här.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Nu ska vi bygga mer hållbara och klimatsmarta samhällen

Snabbt, snyggt och hållbart – så bygger vi framtidens samhällen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter