Klimatklivet minskar utsläppen med 1,5 miljoner ton

Lyssna

Sedan klimatmötet i Paris 2015 har världen för första gången ett klimatavtal som omfattar hela världens länder. Nu börjar arbetet med att sänka utsläppen.

1,5 miljoner ton. Så mycket beräknas Sveriges utsläppen minska med de första insatserna i regeringens projekt Klimatklivet. Och mer ska det bli. Med detta blir Sverige en drivande del i en massiv global klimatomställning som tar sitt avstamp i klimatavtalet från Paris.

För Miljöpartiet är Klimatklivet ett av de viktigaste gröna framstegen i regering. Utsläppen minskas ton för ton, med konkreta åtgärder i hela landet. Klimatpolitik blir inte mycket mer konkret än så här. Och skillnaderna mot oppositionen blir sällan mer tydlig, när de föreslår att stryka hela satsningen.

i hela landet
Tung klimatpolitik i hela landet

Några av klimatklivets satsningar

  1. Matavfall blir biogas i Borlänge
  2. Olja byts mot biobränsle i Älvsbyn
  3. Bättre cykelbanor i Helsingborg
  4. Tankstationer för biogas i Blekinge
  5. Laddstolpar för elbilar i 15 län

Fler projekt hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Fler klimatsatsningar

Klimatklivet är en av flera viktiga klimatsatsningar från regeringen. Andra satsningar inkluderar

Gilla och dela

Håller du med? Gilla och dela Klimatklivet på Gröna Framsteg!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: