Helhetspaket för klimatinvesteringar

Regeringen har presenterat ett nytt klimatpaket som kommer sänka Sveriges utsläpp. Sammantaget rör det sig om investeringar på 4,5 miljarder kronor.

Under en pressträff med statsminister Stefan Löfven, klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och biståndsminister Isabella Lövin presenterades ett klimatpaket med ökade investeringar i förnybar energi och fossilfria resor. Klimatpaketet förväntas generera nya jobb genom satsningar på järnvägar och ökad renoveringstakt av bostäder.

Mångdubblade investeringar i solel

Satsningar på solel skapar vägar för mer förnybar energi.

 • Ökning av stödet till solceller från nuvarande 50 till 390 miljoner kr/år.
 • Införande av stöd till lagring för egen el.
 • Forum för smarta elnät.

Klimatfinansiering i utvecklingsländer

Genom klimatfinansiering i utvecklingsländer skickar regeringen en viktig signal för att fler länder ska kliva fram och bidra till att säkra ett klimatavtal i Paris.

 • Satsning på 500 miljoner kronor på klimatfinansiering i utvecklingsländer.
 • CDM (Clean Developement Mechanism) finansieras med 50 miljoner kronor 2016.
 • Swedfund ges miljö- och klimatuppdrag samt kapitaltillskott.

Hela Sverige är med

Till 2020 ska Sverige ha minskat utsläppen med 40 procent. Regeringens ambition är i dagsläget att i ökad utsträckning nå det nationella målet genom nationella åtgärder.

 • Investering i miljöteknik på 62 miljoner kronor för 2016.
 • Stöd för att främja hållbar konsumtion med 3 miljoner kronor för 2016.
 • Satsningar på att klimatanpassa sårbara områden.
 • Investeringsstödet Klimatklivet, där kommuner, företag och organisationer kan ansöka om investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan, exempelvis satsningar på biogas.

Mångsidig satsning ger effekt på fler områden

Klimat är tillsammans med jobb och skola regeringens prioriteringar. De kommande klimatinvesteringarna får effekt på flera viktiga områden.

 • Ökad renoveringstakt av bostäder skapar jobb inom byggområdet.
 • Satsingar på järnvägen ger jobb, är viktigt för industrin och underlättar för arbetspendlare.
 • Klimatinvesteringar stimulerar nya innovationer.

Fossilfria resor

Resor och transporter står för en stor del av Sveriges utsläpp och idag är hela 88% av fordonstrafiken driven av fossila bränslen.

Förorenaren betalar

I det nya bonus-malus-system som föreslås får elbilar en skattelättnad, medan bilar med högre utsläpp får en högre skattebelastning.

 • Höjd skatt på bensin och diesel på 4,12 miljarder kronor 2016.
 • Kompensation för jord- och skogsbruket, ca -0,3 miljarder kronor 2016.
 • Netto statens intäkter 3,82 miljarder kronor 2016.

Läs mer

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter