Klimatpolitik som gör skillnad

Med Miljöpartiet i regering ökar klimat- och miljöinvesteringarna. Under mandatperioden genomförs och planeras det för investeringar på 25 miljarder kronor.

Lättare att leva klimatsmart med Miljöpartiet i regering

Regeringens gröna samhällsbygge skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi 25 miljarder kronor i miljö- och klimatinvesteringar under mandatperioden. Miljöpartiet vill att Sverige ska vara ett föregångsland och därför gör vi kraftfulla investeringar i miljö- och klimatarbetet. Pengarna innebär bland annat:

Mer biogas och fler laddstolpar

Regeringens lokala investeringsstöd Klimatklivet ger kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar med flera. möjlighet att söka pengar till investeringar som sänker utsläppen. Hittills har Klimatklivet resulterat i 367 klimatsmarta åtgärder bara under 2016.

Åttafaldigande av stöd till solceller

Sverige har ett mål om 100 % förnybar energi och solenergi är en viktig pusselbit. För att nå dit behövs långsiktiga spelregler och stöd för att sätta fart på investeringarna, därför är vi extra glada över att vi i regering har åttadubblat investeringsstödet till solceller.

Satsningar på fossilfria resor - stärkt järnvägsunderhåll som ger tåg i tid

Fler tåg ska gå i tid och vi gör därför en historisk satsning på drift och underhåll av järnvägen. Syftet är att bygga bort flaskhalsarna som orsakar förseningar och stopp i trafiken.

Mer natur skyddas

Naturen behöver skyddas, skötas och nyttjas på ett hållbart sätt. Under mandatperioden förstärker regeringen arbetet för att nå miljökvalitetsmålen som är centrala för naturmiljön. Regeringen gör stora satsningar på att skydda mer natur.

Nästan fördubblat Sveriges internationella klimatfinansiering

När Sverige går före och tar ansvar för den internationella klimatfinansieringen så följer andra efter. Regeringen har nästan fördubblat stödet till internationella klimatfonder och exempelvis beslutat om att bidra med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.

Fler klimatsmarta bostäder

Regeringen satsar stöd för nybyggnation av hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist. Det ska bli 15 000 nya bostäder, varje år. För att få ta del av stödet måste lägenheterna uppfylla tydliga miljökrav.

Billigare att reparera

Regeringen sänker momsen på mindre reparationer. Genom att underhålla och laga våra saker minskar vi sopbergen och sparar energi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: