Krispaket för trygghet och omställning

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige.


– Människor ska kunna ha en trygg inkomst om de blir arbetslösa, särskilt så här i kristider. De som trots våra insatser ändå blir av med jobbet ska också kunna få en väg tillbaka till ett jobb, säger Per Bolund (MP).

Fler ska få tillgång till a-kassa
Bakom de höga varsel- och arbetslöshetssiffror som vi nu ser finns människor som oroar sig över sin ekonomi. Vi behöver anpassa arbetslöshetsförsäkringen så att människor får det stöd de behöver. Därför sänker vi tillfälligt kraven för ersättning från a-kassan, det gäller både kraven på hur mycket man behöver ha jobbat och hur länge man behöver ha varit medlem.

För att minska de ekonomiska konsekvenserna för den som har blivit arbetslös höjs både lägstanivån och taket i a-kassan, samtidigt som karensdagarna slopas.

Slopat fribelopp i studiemedlen
Många som utbildar sig till vårdyrken vill hjälpa till i det pressade läge som vården nu befinner sig i. När fler händer behövs ska de som är beredda att rycka in inte hindras av att de riskerar att studiemedlet minskar eller att de blir återbetalningsskyldiga. Därför föreslår vi nu att fribeloppet för alla som får studiemedel slopas tillfälligt.

Fler ska kunna utbilda sig i hela landet
För Miljöpartiet är det livslånga lärandet viktigt. Den som blir arbetslös behöver ges goda möjligheter vidareutbilda sig och att skola om sig, oavsett bostadsort.

För att fler ska kunna utbilda sig föreslår regeringen att antalet platser på universitet och högskola utökas. Vi ökar också medlen till regionalt yrkesvux. Yrkeshögskolan får nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen. Vi föreslår också att Folkhögskolan byggs ut med full finansiering av staten.

Universitet och högskolor föreslås få ökade medel för att distansundervisningen ska kunna utvecklas och bli bättre. Även yrkeshögskolan ska få ökat stöd för distansundervisning och regeringen vill att fler distanskurser från studieförbunden ska bli tillgängliga.

Medel tillförs också till nätbaserad utbildning så kallad mooc (massive open online courses) som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning.

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik
Fler personer kommer att behöva stöd av Arbetsförmedlingen, därför föreslår vi ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program.

Vi föreslår också statliga bidrag till kommunerna för fler sommarjobb till ungdomar och för att subventionera gröna jobb, främst anställningar inom natur- och skogsvård.

Det är viktigt att inte personer som redan är inskrivna vid Arbetsförmedlingen drabbas. Därför föreslår vi att perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb förlängs med ytterligare ett år för de som redan har det. Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader.

Relaterade nyheter

Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

Nya förslag för en modern arbetsmarknad

Om alla skolor ska vara bra måste skolvalet göras om

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter