Låt kolet ligga - satsa på ett kolfritt EU

Lyssna

Det är oansvarigt att fortsätta med kolkraft, när planeten är hotad. Miljöpartiet föreslår att EU ska sluta med kol och istället satsa på förnybar energi.

Ett kolfritt EU. Miljöpartiets nya förslag innebär att EU:s kol från och med 2030 får stanna kvar i marken. Foto: Mathias Schubanz

Barnens framtid står på spel. Vi som lever nu har en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof.

Nytt läge

Klimatkrisen har gått in i en ny fas. Den nuvarande politiken har inte lyckats sänka de globala utsläppen. FN:s klimatpanel säger nu att det är mycket bråttom, men också att förändringarna som behövs är lättare att genomföra än många tror.

Miljöpartiets nya förslag

Den stora merparten av jordens fossila bränslen måste stanna kvar i marken. Investeringar i fossil energi måste vändas mot förnybart och effektivisering. Vi föreslår därför att EU ska blir kolfritt.

Miljöpartiet vill:

  • skapa en energiunion. Samarbetet om energipolitiken måste fördjupas. Vi vill skapa en sol- och vindunion istället för en kol- och stålunion. Länderna har idag olika mål med sin energipolitik, vilket leder till konflikter mellan kol och förnybar energi.
  • förbjuda allt kol år 2030. Användning av kol i kraftverk förbjuds från år 2030. Investeringar i nya kolkraftverk förbjuds från 2017. Utvinning av skiffergas genom så kallad fracking förbjuds också.
  • styra pensionsfonder från kol och olja till sol och vind. Inom EU har pensionsfonder, banker och försäkringsbolag investerat 1 000 miljarder euro i fossil utvinning och  energiteknik. Reglerna för investeringar behöver ändras så att pengarna flyttas över till förnybar energi och effektivisering.
  • införa en gemensam lägsta skatt på koldioxid. Ett pris på koldioxid behövs för att  minska utsläppen. Vi vill ha en gemensam miniminivå för koldioxidskatt i EU:s medlemsländer.
  • införa ett klimatpolitiskt ramverk. För att genomföra energiunionen behöver EU ett nytt ramdirektiv förbinder länderna att minska utsläppen i den takt som enligt vetenskapen krävs för att jordens temperatur inte ska öka med mer än två grader.

Fördjupning

Läs vår PM ”Låt kolet ligga – gröna förslag för ett kolfritt EU” (pdf)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: