Märta på turné!

Just nu reser Märta Stenevi för att träffa civilsamhällesorganisationer, skolor, poliser, kommuner och andra aktörer runt om i landet, Stenevi lyssnar in och samtalar med aktörer som har stor erfarenheter av att dagligen arbeta förebyggande och brottsbekämpande. Samtalen fokuserar på ungas utsatthet, hur vi kan förhindra att unga hamnar snett samt hur vi hjälper dem bryta en redan etablerad kriminell livsstil.

Det blåser kalla vindar när Sverige för första gången leds av en högerregering med Sverigedemokraterna som största samarbetsparti. Den nya regeringen har ägnat sin första vid makten åt att öka ojämlikheten och spä på rasismen i samhället. Miljöpartiet kommer inte sitta stilla och se på när detta händer – tvärtom. Vi kommer att verka med full kraft i opposition för den framtid som vi vill se.

Samtal om ett mer rättvist samhälle

Miljöpartiet arbetar hårt för att skapa ett mer rättvist samhälle där alla barn och unga kan känna trygghet och framtidshopp. Som ett led i det arbetet lyssnar Märta Stenevi nu in viktiga erfarenheter från olika aktörer som arbetar dagligen med ungas utsatthet. Samtal kommer föras kring det förebyggande och brottsbekämpande arbetet, med fokus på ungas utsatthet och organiserad brottslighet.

Bar Grön för alla intresserade

Under 2022 växte Miljöpartiet i medlemsantal med nästan 50 procent och Märta Stenevi vill såklart träffa så många nya medlemmar och intresserad allmänhet som möjligt. I varje stad kommer Märta att avsluta dagen med en Bar Grön, där samtalen fortsätter. Tillsammans bygger vi ett rättstvist och inkluderande samhälle!

Kom och träffa Märta i:

  • Göteborg 17/3
  • Malmö 23-24/3
  • Norrköping 20/4
  • Östersund 26/4
  • Sundsvall 27/4

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Alla har rätt att äta sig mätta!

Regeringens elstöd missar målet. MP kräver åtgärder för de mest utsatta hushållen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter