Regeringens elstöd missar målet. MP kräver åtgärder för de mest utsatta hushållen

Regeringens elprisstöd går inte till dem som behöver det mest. Utsatta hushåll i norr blir helt utan, och företagen har ännu inte fått besked om vad de kan vänta sig.

– Det är en akut situation vi står inför. Vi vill hjälpa de hushåll och företag som antingen blivit ignorerade av den nuvarande regeringens stödsystem eller som har särskilda behov i denna svåra tid, sa Märta Stenevi vid en pressträff i riksdagen idag.

– För att långsiktigt ta sig an utmaningarna på energiområdet krävs en mer effektiv användning av den energi vi redan har. Dessutom behöver vi mer elproduktion, så snart det bara är möjligt. Regeringen måste fatta beslut om de havsbaserade vindkraftsparker som ligger på dess bord. Det skulle ge en årlig elproduktion på ca 60 terrawattimmar, vilket är mer än all svensk kärnkraft producerar, sa Per Bolund.

Vid pressträffen presenterade Miljöpartiets språkrör fem förslag för att styra upp energipolitiken och rätta till regeringens misstag.

Bredda elprisstödet till hela Sverige.
Regeringens elprisstöd går inte till de som behöver det mest. Samtidigt som miljardärer i södra Sverige får stöd på över 100 000 kronor, lämnas alla ensamstående föräldrar, pensionärer och låginkomsttagare norr om Dalarna ensamma i denna kris. Miljöpartiet vill därför att regeringens föreslagna modell ska breddas till att också inkludera hushåll och företag i elprisområde 1 och 2.

Ekonomiskt stöd och ökad trygghet till utsatta kunder.
Miljöpartiet vill rikta ett särskilt stöd till dem som varaktigt saknar förmåga att betala för sin el eller naturgas, och det ska utbetalas i början på januari. Detta är elkunder som riskerar att kopplas bort från elnätet, eftersom de inte lyckats betala sina räkningar. Ingen ska bli utan el på grund en krissituation.

Ge företag uppskov på skatten.
Eftersom regeringen inte klarar av att ge besked om när elprisstödet för företag kommer är många oroliga. Vi föreslår ett uppskov på skatten för att mildra effekterna av att många företag har det tufft på grund av höga elräkningar och avsaknad av stöd från regeringen.

Staten ska ta 80 procent av kostnaden för energieffektivisering i flerbostadshus och villor.
Det kan handla om att installera smartare teknik, en effektivare undercentral, pumpar som drar mindre energi och att se över husets skal. Att tilläggsisolera vinden kan till exempel ge stor effekt. Genom att se till att befintliga system fungerar som de kan ska kan man i en given fastighet spara upp till 25 procent i energikostnader. Denna satsning ska dock vara tidsbegränsad.

Godkänn den havsbaserade vindkraft som ligger på regeringens bord.
I dagsläget planeras sju projekt för havsbaserad vindkraft i Sverige. Sammantaget handlar det om ungefär 60 tWh ny elproduktion – mer än vad kärnkraften producerar idag. Produktionen ligger dessutom i södra Sverige och kommer hjälpa de hushåll och företag som idag har det allra tuffast genom att producera billig grön el. Regeringen måste fatta beslut i dessa ärenden med omedelbar verkan. Det är det snabbaste sättet att få till riktigt stora volymer ny elproduktion där den behövs allra mest.

Se pressträffen i efterhand

Relaterade nyheter

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter