Mer stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Att barn och ungas psykiska ohälsa ökar är ett faktum vi måste ändra på. Nu stärker vi barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) så att fler barn och unga kan få det stöd de behöver.

Idag lider många av stress och utbrändhet. Samtidigt ökar barn och ungas psykiska ohälsa. Miljöpartiets mål är att ingen ska behöva stå i kö för att få hjälp hos BUP, samtidigt som vi steg för steg bygger ett samhälle där fler mår bättre och färre behöver hjälpen.

Vi stärker BUP

Med ett ökat behov blir köerna längre till barn- och ungdomspsykiatrin. Nu investerar regeringen för att korta köerna och ge mer stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: