MP vill satsa 40 miljarder på sjukvården och omsorgen

Miljöpartiet vill bygga ett nytt grönt folkhem, ett samhälle som är hållbart för både människor och miljö. Det kräver en stark välfärd, för vi ser att vi är som starkast om vi tar hand om varandra när vi är som svagast. En fungerande välfärd ger människor trygghet och frihet. Därför satsar Miljöpartiet nu 40 miljarder kronor på bättre löner och arbetsvillkor i vården och omsorgen.

– Regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg är navet i ett samhälle. Medarbetarna förtjänar mer än applåder – de måste få fler kollegor och högre löner. Det är hög tid att uppvärdera kvinnodominerade yrken, säger Märta Stenevi.

Den satsning vi nu presenterar innehåller sju konkreta punkter för att stärka vården och omsorgen. Förslagen kommer ge en vård där fler arbetar, där färre sjukskriver sig och där färre lämnar de yrken som är så viktiga för välfärden.

– I det gröna folkhemmet ska välfärden alltid gå att lita på och unga ska vilja söka sig till vård- och omsorgsyrken, säger Per Bolund.

Staten måste ta större ansvar för vårdens finansiering
Varje höjning av kommunalskatten drabbar de med lägst inkomster hårdast, vi vill därför se en högre statlig finansiering. Till år 2026 vill Miljöpartiet öka statsbidragen till vården med 40 miljarder kronor per år.

Fler kollegor och bättre arbetsmiljö
Med den satsning vi gör på statsbidragen gör vi det möjligt att anställa 50 000 nya medarbetare under nästa mandatperiod. Om vi ska kunna erbjuda en god arbetsmiljö måste det finnas tillräckligt många händer.

Höj lönerna
Under lång tid har kvinnodominerade yrken värderats lägre, vilket drabbar kvinnors ekonomi hela livet. Det är dags för en lönesatsning för att fler ska vilja arbeta i vården. Vi vill skjuta till pengar motsvarande 1000 kronor i löneökning, men låta parterna förhandla fram höjningen.

Satsa på cheferna i vården
Miljöpartiet vill att regionerna satsar på kompetensutveckling för första linjens chefer och färre medarbetare per chef, samt införa en kvalitativ, likvärdig utbildning för vårdens chefer, liknande skolvärldens rektorsutbildning.

Mer pengar till återhämtning
Återhämtningsbonusen som Miljöpartiet drev igenom 2021 har möjliggjort satsningar runt om i landet på exempelvis förkortad arbetstid och anställning av mer servicepersonal i vården för att underlätta för sjuksköterskor. Nu vill vi utöka och bredda satsningen och skjuta till en miljard.

Inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa
Vi måste mota de arbetsrelaterade problem som idag skapar ohälsa, sjukskrivningar och arbetsskador. Vi vill att regeringen inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och gör hälso- och sjukvården och vård och omsorgen till ett första fokusområde.

Skärp arbetsmiljölagstiftningen
Arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön. I dagsläget kan Arbetsmiljöverket utdöma vite om det finns fysiska brister i arbetsmiljön men den möjligheten saknas för brister i organisatorisk och social arbetsmiljö. De här bristerna behöver åtgärdas.

Relaterade nyheter

Debatt: “Dags att se över hela förlossningsvården” 

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Händer på äldre kvinnaHänder på äldre kvinna

Nu tryggar vi välfärden och äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter