Miljöpartiet kräver en koldioxidbudget och nollutsläpp 2035

Budskapet från IPCC:s rapport är glasklart. Klimatkrisen är här, den är akut och ingen går säker från den. Miljöpartiet kräver en koldioxidbudget och skärpta klimatmål så att Sverige når nollutsläpp år 2035.

Sommarens extremväder talar sitt tydliga språk. Vi behöver agera nu. Om vi fortsätter med samma utsläppstakt som idag, så missar vi 1,5 gradersmålet redan om åtta år. Om utsläppen däremot minskar snabbt, finns det mer tid innan världen behöver nå nollutsläpp.

– Miljöpartiet kommer att gå till val på att skärpa Sveriges klimatmål. Vi måste vara nere vid noll år 2035, istället för 2045. Det är inte ens en målsättning, det är ett krav för att vi ska ha en chans att hejda klimatförändringarna, säger Märta Stenevi.

Nollutsläpp redan 2035

Flera vetenskapliga studier varnar för att klimatkrisens effekter är större än vad som tidigare förutspåtts och att utvecklingen går snabbt. En kommande rapport från IPCC varnar för att flera klimattrösklar riskerar att överskridas (läs mer här). Passerar vi trösklarna kan vi få så kallade självförstärkande effekter, till exempel att tinande permafrost släpper ut stora mängder växthusgaser eller utsläpp från stora skogsbränder. Ett varmare klimat medför också fler och mer extrema väderhändelser som torka, värmeböljor och extrema skyfall.

– Vetenskapen är tydlig. Koldioxidbudgeten tar slut om lite drygt åtta år om vi inte gör någonting alls. Men minskar vi utsläppen snabbt kan vi köpa vi oss tid. Det är dags att sätta ett slutdatum för försäljning av fossildrivna bilar. Och det är hög tid att förbjuda utvinningen av fossila bränslen i Sverige, säger Per Bolund.

Miljöpartiets krav

  • Skärp de svenska klimatmålen så att Sverige är nära nollutsläpp 2035.
  • Ta fram en vetenskapligt grundad koldioxidbudget för Sverige. Regeringen ska utse en ansvarig nationell myndighet som ska följa upp budgeten. Budgeten ska säkerställa att omställningen sker inom Sveriges rättvisa del av det kvarvarande utsläppsutrymme.

Vad är en koldioxidbudget?

Naturvetenskapligt avgörs inte klimatförändringarna endast av vilket år världen når nollutsläpp, utan även av hur stor mängd koldioxid som släppts ut under tidsperioden fram till nollutsläpp. Med dagens globala utsläppstakt räcker koldioxidbudgeten ungefär fram till 2030, i drygt åtta år. Men om utsläppen minskar i snabb takt går det att nå nollutsläpp lite senare.

Jämför med din månadslön. Om du använder mycket pengar direkt efter löning tar pengarna slut innan månaden är slut, men om du sparar räcker lönen längre. Genom att snabbt minska utsläppen kan vi ge oss själva mer tid för att nå nollutsläpp, och då bedömer vi att 2035 är ett klimatmål som är i linje med forskningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: