Miljöpartiet lanserar klimatfärdplan

Idag har Miljöpartiet lanserat en färdplan för klimatet. Vi är det enda parti som kan presentera en sammanhängande plan, för hur Sverige på kort tid ska nå nollutsläpp och göra vår del för att nå målen i Parisavtalet.


– Miljöpartiet har presenterat klimatmål som ligger i linje med forskningen, lagstiftning som tar oss dit, statliga stöd som möjliggör omställningen och åtgärder som hjälper folk i sin vardag, säger språkrör Per Bolund.

Klimatkrisen är här, den är akut och ingen går säker från den. Det är budskapet från FN:s klimatpanel, IPCC, som tidigare i år släppte en vetenskaplig framställning som visade att världen har åtta år kvar innan den med dagens utsläppstakt passerar 1,5 gradersmålet. Nu krävs en klimatpolitik som skärper klimatmålen så att de är i linje med bästa tillgänglig kunskap, och åtgärder som gör att de svenska utsläppen minskar i tillräckligt hög takt. Därför har Miljöpartiet tagit fram en sammanhängande plan över hur vi kan nå nollutsläpp redan 2035.

Klimatet kan inte vänta

Miljöpartiets klimatfärdplan tar sig an utsläppen i alla sektorer samtidigt som vi skapar ett bättre samhälle för oss som lever här och nu, och för kommande generationer. Klimatfärdplanen samlar totalt 224 åtgärder som ska se till att Sverige lever upp till åtaganden inom Parisavtalet. Fokus är en socialt hållbar omställning där utsläppen snabbt minskar och välfärden stärks. Planen föreslår också en lång rad åtgärder för att uppnå negativa utsläpp. Med klimatfärdplanen som grund kan Sverige nå nettonollutsläpp redan 2035.

Sverige måste ta ansvar

Några av de viktigaste punkterna i klimatfärdplanen är att införa ett vetenskapligt bestämd koldioxidbudget för Sverige, en utfasning av fossila verksamheter till 2030 och åtgärder som säkerställer att klimatomställningen blir rättvis för hela samhället.

– Vi vet att planeten har gränser. Naturen har satt upp dom. Vetenskapen skriker ut dom. Vi ser konsekvenserna när vi struntar i det. I översvämningar, i torkor och i förödelse. Att inte nå målen är inte ett alternativ, säger språkrör Märta Stenevi.

De tio viktigaste förslagen

  • Vetenskapligt grundad koldioxidbudget
  • Omställningslag för utfasning av fossil verksamhet till 2030
  • Mål och styrmedel för kraftig minskad klimatpåverkan från konsumtion
  • Bygg ut järnväg i hela landet
  • Minska flygets klimatpåverkan
  • Fasa ut nyförsäljning av bensin- och diseldrivna bilar till 2025
  • Genomför kraftig energieffektivisering
  • Bygg ut den förnybara energiproduktionen
  • Naturbaserade lösningar för minskade utsläpp och inbindning av kol
  • Massiv satsning för utbildning och fortbildning

Läs mer

Läsa hela Klimatfärdplanen (pdf)
Klimatfärdplanen i kortversion (pdf)
Se pressträffen på Miljöpartiets youtubekanal (Youtube)

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter