Miljöpartiets green new deal - för en rättvis klimatomställning!

Lyssna

Mer pengar av EU:s budget ska gå till en rättvis klimatomställning. Och klimatsmitare ska stoppas. Miljöpartiets green new deal!

Vackra ord stoppar inte klimatkrisen – det gör däremot vår klimatpolitik.

Green new deal för EU

Tillsammans med de gröna i Europa har Miljöpartiet arbetat fram en handlingsplan, en ”green new deal” för EU, som kommer skapa nya jobb, överbrygga klyftor och stärka EU:s konkurrenskraft:

  1. Minst 50 procent av EU:s långtidsbudget ska gå till klimatåtgärder.
  2. Inför en klimatavgift för import från länder som inte ställer upp på Parisavtalet.
  3. I en möjlig framtida handelskonflikt med USA vill Miljöpartiet införa klimattullar som motåtgärd i stället för som nu att enbart vilja straffa enskilda produkter.
  4. Europeiska investeringsbanken ska bli en klimatbank för att kunna mobilisera det kapital som en rättvis klimatomställning kräver.

Klimatsmitare ska stoppas

I en rättvis klimatomställning behöver de länder som under lång tid släppt ut mycket ta ett större ansvar. Det innefattar EU:s medlemsländer och Sverige. Omställningen kan inte heller ge frikort till de som inte vill leva upp till Parisavtalet, klimatsmitarna ska få betala avgift.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: