Miljöpartiets nollvision för tågstrul

Tågen i Sverige ska gå i tid. Det ska alla resenärer kunna lita på. Här är våra förslag för att få slut på tågkaoset.

Miljöpartiet vill införa en nollvision för tågstrul:

Sätt ett mål för punktlighet

Målet bör vara att 95 procent av tågen kommer i tid redan år 2020, 97 procent år 2023 och att Sverige senast år 2028 ska ha en punktlighet som motsvarar den i Japan och Schweiz.

Långsiktig underhållsplan

Det är bättre att laga saker innan de går sönder. Trafikverket och tågoperatörerna bör ta fram en långsiktig underhållsplan för förebyggande skötsel av järnvägen i hela Sverige. Målet: Den förebyggande skötsel av järnvägen har en sådan kvalitet att max 10 procent av anslaget behöver användas till akuta fel.

Trafikverket ska återta underhållsarbetet

Alltför mycket ansvar ligger idag på olika aktörer som har svårt att samordna sig. Vi vill att Trafikverket återtar underhållsarbetet i takt med att de externa kontrakten går ut. Ansvaret för basunderhåll och akut felavhjälpning ska hållas ihop.

Investera i höghastighetståg

En viktig orsak till dagens tågstrul är att det finns för få spår i förhållande till hur många tåg som behöver åka på dem.

Med nya stambanor för höghastighetståg och annan nödvändig utbyggnad av järnvägen får vi en mer pålitlig tågtrafik. Att investera i ny järnväg gör att fler kan välja tåget istället för flyget, och att fler tåg kommer i tid.

Snabbare reparationer

Det ska gå snabbare att åtgärda ett fel och att få tågen att rulla igen. Evakuering av tåg och tillgång till ersättningstrafik måste ske snabbare än i dag.

Stoppa tågen som orsakar problem

Trafikverket ska ha rätt att avvisa tåg som riskerar att riva ner kontaktledningar eller som sliter extra mycket på järnvägen. En annan möjlighet är att ta ut extra avgifter för de tåg som är i ett sådant skick att de sliter på anläggningen.

Bättre snöröjning

Tågen ska inte agera snöplogar. Beredskap och resurser för snöröjning behöver bli bättre för att förhindra fordonsskador och inställda tåg.

Ersätt resenärerna

Resenärer och godstransportörer måste ersättas för förseningar.

Bättre information till resenärerna

Informationen till resande vid störningar måste bli mycket bättre. Det behövs framförhållning, beredskap och en tydlig ansvarsfördelning mellan Trafikverket, Jernhusen, trafikhuvudmän och tågoperatörer.

Bakgrund:

Siffror visar att fler fjärrtåg var försenade under april till juni i år jämfört med samma period förra året. Regeringen har ökat satsningarna på att underhålla järnvägsnätet och på att bygga ny järnväg, för att komma till rätta med många års underfinansiering av järnvägen.

Nu vill Miljöpartiet gå vidare med ytterligare åtgärder för att förbättra punktligheten och pålitligheten.

 

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter