MP röstar nej till lag om utlandsspioneri

Den föreslagna grundlagsändringen om utlandsspioneri har för många oklarheter, och måste ses över. Därför kommer Miljöpartiet att rösta nej på onsdag.

Lagförslaget togs fram under förra mandatperioden och syftade till att göra det olagligt att spionera för utländska terrororganisationer som t ex IS. Den nuvarande lagstiftningen gäller bara spioneri för andra stater.

Förslaget innebär att det förs in nya skrivningar i yttrande- och tryckfrihetsgrundlagen. Eftersom det är en grundlag måste riksdagen fatta beslut två gånger, med ett val emellan. Första beslutet togs i april 2022. Andra beslutet ska tas på onsdag den 16 november.

Lagförslaget har fått mycket kritik för att det riskerar att försvåra journalistisk granskning och hota både demokrati och yttrandefrihet.

Första gången förslaget behandlades i riksdagen röstade Miljöpartiet ja, men nu kommer vi att rösta nej. Omsvängningen beror på det förändrade läget i världen, och på att det finns stora brister i förslaget, säger Jan Riise, riksdagsledamot som sitter i konstitutionsutskottet.

— Vi är fortfarande för tanken att kriminalisera den här typen av gärningar, men den förändrade situation vi står inför nu med Natomedlemskap och mångdubbelt större antal relationer med andra stater och organisationer, gör att vi kände att försvarlighetsundantaget kanske borde vara starkare, säger han till TT.

– Det nya omvärldsläget sätter en sådan grundlagsändring som rör vår yttrandefrihet och tryckfrihet i ett annat ljus och vi ser att frågetecknen är för många för att kunna rösta ja. Vårt beroende av och förhållande till andra stater har helt enkelt förändrats, och lagförslaget behöver ta hänsyn till de aspekterna på ett bättre sätt än i dagsläget, säger han också.

Det har också identifierats flera brister i förslaget, bland annat vad gäller skyddet för mediernas möjlighet att granska och för dem som vill lämna uppgifter till medierna.

– Det handlar om viktiga funktioner i den svenska demokratin. Ny lagstiftning bör ta hänsyn till detta mer än vad som görs. Dessutom är det viktigt att regeringen redogör tydligare för förekomsten av utlandsspioneri, så att problembilden framgår tydligare, säger Jan Riise.

Miljöpartiet kommer rösta nej till lagförslaget vid omröstningen i riksdagen den 16 november.

 

Relaterade nyheter

Ett år av sorg och skräck

Demokratipaket för samers rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter