MP: Stöd till hushållen och minskad barnfattigdom

Märta Stenevi har idag presenterat en rad satsningar för att minska barnfattigdomen i Sverige. Barn i ekonomiskt utsatta familjer ska känna framtidshopp, inte ha ont i magen över föräldrarnas ekonomi. Vi ska ta deras framtid på allvar. Alla ska med när Sverige ställer om.

– Vi får nu larm efter larm om hur hårt de stigande priserna slår mot de med allra minst marginaler. Barnen som redan idag går till skolan med magar som värker av både hunger och oro över föräldrarnas ekonomi, säger språkröret Märta Stenevi.

Tusentals barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Det får stora konsekvenser både idag och imorgon. Barnen får ofta sämre betyg, blir mindre delaktiga i samhället och lever oftare i osäkra och otrygga hem. Vissa barn går till och med hungriga, särskilt under helger och lov.

En annan riktning för Sverige

Priserna ökar i butikerna, samtidigt som elpriserna blir allt högre. Det är många som kämpar med skenande räkningar och höga bensinpriser. Vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Trots oroliga tider vill Moderaterna sänka a-kassan, höja kraven på försörjningsstöd och införa ett maxtak på bidrag för de som är mest utsatta. Deras förslag kommer enbart öka klyftorna ytterligare mellan den som är fattig och den som är rik och de som drabbas hårdast är barnen som redan lever i ekonomisk utsatthet. Så kan vi inte ha det.

– Vi går till val på att bygga ett samhälle som håller ihop, och som håller över tid. Vi går till val på att bygga ett starkt grönt folkhem, ett hem där alla ska med när vi ställer om. Ett hem där alla våra barn är viktiga och välkomna och ska ges de bästa förutsättningar att växa upp till starka vuxna, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill ta krafttag mot barnfattigdomen genom följande förslag

  • Kommission mot barnfattigdom. Vi vill se en stark oberoende kommission som tar sig an barnfattigdomen, och som bestå av forskare och experter från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Även barn ska ha en stark röst i kommissionen.
  • Säkra viktiga stöd till de som har de svårast. Inflationssäkra bidrag och sociala stöd (som barnbidraget, bostadsbidraget, bostadstillägg, underhållsstödet och riksnormen för ekonomiskt bistånd).
  • Permanenta den tillfälliga höjningen i a-kassan. Att de som redan är arbetslösa eller kommer att bli också ska få lägre inkomster – det är riktigt dålig politik.
  • Tillfälliga åtgärder för att möta dyrtider. För att möta de akuta behoven vi ser nu krävs tillfälliga åtgärder. Bland annat vill vi förlänga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer hela nästa år och ge ett extra tillskott till de organisationer som möter familjer som har det svårt.

Relaterade nyheter

En jämlik skola för alla barn

Nu får kulturskolan tillbaka sina pengar

Fler böcker i förskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter