MP vill införa maxgräns för hur mycket EU-länderna får släppa ut

Miljöpartiet går till val på att införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut varje år – och tvinga länder som inte följer den att betala böter. Då kommer länder som vågar gå före och ställa om att stärkas, och länder som struntar i klimatet straffas.


Runt om i världen skolstrejkar ungdomar för att politikerna inte gör tillräckligt för klimatet. Samtidigt är Europa långt ifrån att uppfylla löftena i Parisavtalet. Miljöpartiet tycker det är dags att politikerna tar ansvar, så att ungdomarna kan kännas sig trygga att gå tillbaka till skolbänken.

Miljöpartiet vill införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut. En så kallad utsläppsbudget. Den tvingar EU-länderna att minska klimatutsläppen.

Maxgräns för utsläpp i EU-länderna

I dag är det för billigt att släppa ut och för dyrt att sänka sina utsläpp. Det tänker Miljöpartiet ändra på.

– En utsläppsbudget innebär att kolkraften kommer läggas ned fortare, att flygandet kommer minska markant och att industrierna snabbt måste ställa om sin produktion. Det här ett mycket radikalt klimatpolitiskt förslag. Det är det första som garanterar att EU gör tillräckligt för att ställa om,säger Alice Bah Kuhnke.

– På EU-nivå måste vi sätta ramar för ekonomin som uppmuntrar till omställning, inte att undvika att ta klimatansvar som i dag, säger Jakop Dalunde.

Rättvis klimatpolitik

Världens rika länder orsakar störst utsläpp samtidigt som de fattigaste drabbas hårdast av klimatförändringarna. En utsläppsbudget gör klimatpolitiken mer rättvis och ser till att de länder som orsakar utsläppen tar sitt ansvar.

– Låt mig vara tydlig. Om vi inte klarar 2-gradersmålet kommer folk att dö. De som inte är ansvariga för utsläppen kommer drabbas först och hårdast. Därför kräver vi radikal politisk förändring, säger Pär Holmgren.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter