Nu tryggar vi välfärden och äldreomsorgen

Idag presenterar regeringen omfattande satsningar på välfärden och äldreomsorgen. Alla människor ska känna sig trygga med att de får den vård och omsorg de behöver. Bland annat föreslår vi generella tillskott till kommuner och landsting, och flera satsningar för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
– Den här satsningen innebär många viktiga och angelägna reformer! Inte minst på äldreomsorgen. En avgörande del som jag är särskilt glad över och som kommer att spela en stor roll i många äldres vardag är att få en fast och namngiven omsorgskontakt. Det kommer öka tryggheten och höja kvaliteten i omsorgen, säger Miljöpartiets socialpolitiska talesperson Nicklas Attefjord.

Alla människor som behöver vård och omsorg ska känna sig trygga med att vår välfärd har de resurser som behövs. Ingen ska behöva känna oro för långa vårdköer, brist på personal eller att en förälder inte har det bra på äldreboendet. Regeringen presenterar idag flera förslag i höstbudgeten för en trygg och jämlik välfärd i hela landet.

Jämlik vård för alla

Välfärden är en avgörande del av det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den. En stark välfärd måste prioriteras och få kosta. Därför presenterar regeringen en permanent satsning på 3 miljarder kronor till kommuner och regioner 2022.

Tryggare äldreomsorg

Det ska vara tryggt att bli äldre i Sverige. När dagen kommer då du inte längre klarar vardagen själv ska du känna dig trygg med att du får den vård och omsorg du behöver. 

I höstens budget föreslår regeringen flera satsningar för att stärka äldreomsorgen, tillsammans med tidigare satsningar innebär det att kommunernas äldreomsorg får 10 miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med vad som tillfördes 2018.

Bättre möjligheter för äldreomsorgens personal

En viktig del av satsningen på äldreomsorgen är att förlänga Äldreomsorgslyftet för åren 2022 och 2023. Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Med mer utbildad personal blir omsorgen tryggare för de äldre och arbetsvillkoren för de anställda bättre eftersom fler kan få fast anställning.

Regeringen avsätter sammanlagt 1,7 miljarder kronor för 2022 och beräknas avsätta samma summa 2023.

Regeringen föreslår också att den pågående satsningen på språkträning för personalen inom äldreomsorgen ska börja gälla även för fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård och skola.

Samma kontakt i hemtjänsten

Idag har många äldre som bor hemma flera olika vårdbehov och får vård från många olika aktörer. Äldre med hemtjänst upplever i många fall att hjälpen man får är för splittrad och ges av för många personer. Därför vill regeringen införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

Digitaliseringen ska öka inom välfärden

För att göra framtidens välfärd mer effektiv krävs en fortsatt snabb digitalisering. Coronapandemin har visat hur viktigt det är att ha en bra fungerande digital omställning både inom den offentliga förvaltningen och samhället i stort.
Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner kronor per år för att öka takten och utvecklingen av välfärdens digitala infrastruktur.

Ytterligare pengar till välfärden

Flera av de satsningar som regeringen tidigare har beslutat om förlängs nu. Det innebär bland annat fortsatt stöd till att minska antalet timanställningar inom vården, få in fler sjuksköterskor och fler läkare inom äldreomsorgen.
Regeringen vill också införa ett särskilt vaccinationsprogram med kostnadsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och för de som är 75-år och äldre.

Regeringen vill också inrätta ett permanent nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. För att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och kommunernas förutsättningar.

Läs mer på regeringens hemsida. 

Relaterade nyheter

Debatt: “Dags att se över hela förlossningsvården” 

MP vill satsa 40 miljarder på sjukvården och omsorgen

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter