MP:s förslag: 100 % förnybart i tanken senast 2030

Miljöpartiet vill att den sista droppen fossila bränslen ska säljas i Sverige år 2030. Genom att skärpa det så kallade bränslebytet ska mer förnybart blandas in i bränslet på macken, så att fler kan tanka klimatsmart.

Klimatkrisen kräver handling. Med rätt politik kan vi ställa om. Den som tankar på macken ska kunna göra det med gott klimatsamvete - och veta att det man häller i tanken kommer från naturen, inte förstör den.

Mer förnybart i tanken

Miljöpartiets förslag om att skärpa bränslebytet innebär att vi i lagen tvingar drivmedelsleverantörer att minska klimatpåverkan. Främst genom att blanda in mer förnybart i bränslet på macken.

På det här sättet kan vi göra det lättare och billigare att vara klimatsmart även om man har en bensin- eller dieselbil.

Miljöpartiets förslag om skärpt bränslebyte:

  • Anta en plan för att möjliggöra att all den diesel och bensin som säljs på svenska mackar ska bli 100 procent förnybar.
  • Producera mer svenska bränslen från jordbruk och skogsråvaror.
  • Flytta transporter från väg till spår- och sjöfart.
  • Stöd för att konvertera bensinbilar så att de går på förnybara bränslen, t.ex etanol, biogas eller biobensin. Så kan fler delta i omställningen med sina existerande fordon.
  • Gynna hållbara biobränslen som produceras med hänsyn till skydd av skog och natur.
  • Utred hur vi kan nyttja resurser effektivt och samtidigt skydda den biologiska mångfalden. Palmolja ska hållas utanför systemet och svenska urskogar skyddas från avverkning.
  • Öka stödet till produktion, distribution och försäljning av biogas.

Skapar jobb

Ett skärpt bränslebyte är inte bara bra för klimatet, det är också smart politik för att skapa jobb i glesbygden. Framtidens bränslen kommer inte att produceras i Stockholm utan i skogen och på åkern.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: